torsdag 20 april 2017

บีบีซีไทย - BBC Thai

ชาวบ้านตั้งคำถามทางการถึงเจรจาสันติภาพชายแดนใต้ที่ดำเนินอยู่ เป็นการพูดคุยถูกตัวหรือไม่ ในขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ล่าสุดได้เกิดเหตุไม่สงบขึ้นอีกในจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา เมื่อค่ำที่ผ่านมา
คลิกดูเพิ่ม-บีบีซีไทย - BBC Thai

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar