onsdag 19 april 2017

เมื่อเสี่ยสั่ง ลิ่วล้อก็สนองตอบไม่ว่าจะขัดกับความจริงและเหตุผลขนาดไหน กรมศิลป์ว่าหมุดคณะราษฎรไม่ใช่โบราณวัตถุตามพรบ.
 
Somsak Jeamteerasakul
เมื่อเสี่ยสั่ง ลิ่วล้อก็สนองตอบไม่ว่าจะขัดกับความจริงและเหตุผลขนาดไหน กรมศิลป์ว่าหมุดคณะราษฎรไม่ใช่โบราณวัตถุตามพรบ.  
 
เมื่อเสี่ยจัสตินสั่ง ลิ่วล้อก็สนองตอบ ไม่ว่าจะขัดกับความจริง และเหตุผลขนาดไหน
กรมศิลปากรเพิ่งเผยแพร่ข้อความบอกว่า วินิจฉัยแล้ว "หมุดคณะราษฎร" ไม่ใช่โบราณวัตถุตาม พรบ.
(ดูรูปประกอบ หรืออ่านต้นฉบับจากที่นี่ https://goo.gl/oI5GgF)
ดูวิธีการ "ให้เหตุผล" นะครับ
กรมศิลป์ เริ่มจากนิยาม "โบราณวัตถุ" ตาม พรบ.
“โบราณวัตถุ” หมายความถึง สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ....ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี"
- แล้วเขาก็บอกว่า
"ซึ่งจากนิยามดังกล่าวกรมศิลปากรจึงเห็นว่า หมุดคณะราษฎร์มิใช่โบราณวัตถุตามนัยของ พ.ร.บ.โบราณสถานฯ เนื่องจากหมุดคณะราษฎร์เป็นวัตถุที่พลเอกพระยาพหลพลหยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร์ ได้นำมาติดตั้งไว้ในบริเวณลานพระราชวังดุสิตเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ซึ่งเป็นเวลา ๔ ปี ภายหลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ดังนั้นหมุดคณะราษฎร์จึงมิใช่สังหาริมทรัพย์ที่เป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์ เพราะหมุดดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงเครื่องหมายระบุตำแหน่งที่เคยมีการประกาศแถลงการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านั้น"
อยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ เรียนประวัติศาสตร์จากไหนครับ? ข้อความที่บรรยาย "หมุดคณะราษฎร" ก็บอกเองว่า เป็นหมุดที่ "ระบุตำแหน่งที่เคยมีการประกาศแถลงการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง" (ครับ มีคำว่า "เท่านั้น"?? ด้วย)
แล้วจุดที่อ่านประกาศเปลี่ยนการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองอีกแบบหนึ่ง มัน ไม่ "เป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์" ได้อย่างไรครับ(วะ)?
#ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น มีใครที่มีความรู้ประวัติศาสตร์หน่อย จะพูดพล่อยๆออกมาได้ว่า จุดที่ประกาศเปลี่ยนฯ(และหมุดหมายที่ระบอบใหม่ทำขึ้นเพื่อระบุตำแหน่งนั้น) ไม่ "เป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์"? ไอ้จุดอีกสารพัดจุด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่มีอนุสาวรีย์หรือหมุดหมายที่ระลึก เพราะจุดนั้น เคยเกิดเหตุการณ์สำคัญในอดีต ซึ่งหลายเหตุการณ์ไมใช่มีผลใหญ่โตเท่ากับการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยซ้ำ ก็ต้อง ไม่ "เป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์" ทั้งนั้นสิ ทุเรศฉิบ
(หมายเหตุ-  อย่าลืม "มีประชาชนไทยจึงมีชาติ  ไม่มีครอบครัวกษัตริย์ชาติอยู่ได้"แน่นอน
"แผ่นดิน"ที่เรียกว่าประเทศไทย ประชาชนไทยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน..  ไม่ใช่ของชนชั้นใดชั้นหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจะมาแอบอ้างผูกขาดชี้นำเป็นเจ้าของประเทศได้แต่เพียงผู้เดียว.
ฉะนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศไทยร่วมกัน....ต้องร่วมด้วยช่วยกันปลดปล่อยตัวเองและประเทศชาติออกเป็น"ไท ". จากระบบระบอบเผด็จการโบราณ"ราชาธิปไตย"
ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงไปได้นั้น   ปัจจัยสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับการปลุกจิตสำนึกของคนในสังคมไทยหลากหลายชนชั้น..
ให้เข้าใจ"ความจริง" สาเหตุที่มาปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดในสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน..เกิดจาก "ระบบเผด็จการ"ภายใต้การปกครองใน"ระบอบราชาธิปไตย" นัานเอง  ). 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar