onsdag 28 oktober 2015

ตามหาคนรับผิดชอบ? เรื่องเกิดที่ประเทศไทย ภาพเหล่านี้บอกให้รู้ว่าสังคมไทยยังมีคนไร้คุณภาพด้อยพัฒนาหลงเหลือปะปนอยู่ในสังคมอีกจำนวนมาก พวกไร้ระเบียบวินัยขาดความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมส่วนรวม . ถามแล้วจะปฎิรูปประเทศไปได้อย่างไร?เมื่อคนยังไร้จิตสำนึกขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม?


ข่าวmatichononline
พ้นหยุดยาว ทิ้งขยะกองโตไว้กับภูทับเบิก 3 วันแล้วรีสอร์ตยังเคลียร์ไม่หมด!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar