lördag 31 oktober 2015

ฟ้องด้วยภาพ ข่าวที่ชี้ให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นจริงของคนสังคมไทยยุคมืด"เผด็จการครองเมือง" การเมืองไม่นิ่ง เศรษฐกิจฝืดเคือง สังคมเสื่อมโทรม คนไร้สิทธิเสรีภาพ ถูกปิดหูปิดตาปิดปาก ไร้ที่พึ่ง ไร้ความหวัง
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar