fredag 23 oktober 2015

Jakrapob Penkair

จักรภพ เพ็ญแข - Jakrapob Penkairs foto.
ผม-จักรภพ เพ็ญแขครับ อ่านคำอวยพรจากความเมตตากรุณาของท่านทั้งหลายแล้ว ขอสนองพรตอบด้วยกลอนจากใจบทนี้ครับ:
ขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีท่านไม่ลืมวันถือกำเนิดเกิดของผมถึงเป็นวันอันสมมติจุดอารมณ์
ก็งามสมสวยล้ำในน้ำใจ
คนไกลบ้านอยากได้อะไรบ้าง
คนอ้างว้างหลังพิงกับสิ่งไหน
คนต่อสู้อยากรู้เรื่องอันใด
ของขวัญไหนใฝ่ฝันทุกวันคืน
หวังให้ไทยเสมอกันไม่คั่นขีด
ใครรักษาจารีตก็อย่าฝืน
อย่าเหยียบหัวสิผู้เฒ่าให้เขายืน
แล้ววันคืนสวยงามจะตามมา
ของขวัญใดไม่มีค่าที่สุด
เท่าศักดิ์ศรีของมนุษย์จึงเรียกหา
เป็นพลเมืองของไทยใช่ไพร่ฟ้า
รัฐประชาชนเท่าเขาต้องการ
วันเกิดขอให้เกิดแรงฮึดใหม่
มวลชนไทยก้าวหน้ามหาศาล
เพียงฝ่ายนำกล้าบ้างสร้างตำนาน
เคลื่อนจากฐานสู่ยอดไม่ถอดใจ
ขออวยพรกลับคืนให้ยืนหยัด
จิตแจ่มชัดจุดสมองให้ผ่องใส
ขอร่างกายแข็งแกร่งเสริมแรงใจ
เดินทางไกลพร้อมหน้า...ประชาชน.
จักรภพ เพ็ญแข
วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
นอกราชอาณาจักรไทย

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar