fredag 23 oktober 2015

ขุนเขาบอก : อำนาจไซร์ ไม่ยั่งยืน ผืนลิขิต นฤมิต หวังยืนหยัด วัฐสงสาร เกิดแล้วตาย กายร่วงผลอย ลอยอังคาร ทั้งวงศ์วาน ท่านคงล่ม จมธรณี.....

ขุนเขาบอก :

ทั้งวงศ์วาน ท่านคงล่ม จมธรณี.....    เรืองอำนาจ วาสนา ในครานี้
ยึดให้ดี รักษาไว้ ให้ได้หนอ
ขังจับปรับ ระงับสร้าง อ้างเพียงพอ
โอละพ่อ ขอกูบ้าง สร้างชอบธรรม2ล้านๆ ปานฟ้าผ่า ฆ่าไม่เลี้ยง
ตายคาเขียง เดี้ยงน้องปู คนดูขำ
ฟังเขาพูด ยุด(ติทำ)ลักหลับ จับมาทำ
ไม่กี่คำ 3ล้านๆ ผ่านสบายเหมือนเป่าสาก กากสังคม สมยอมช่วย
นั่งเอออวย เห็นด้วยครับ รับกฎหมาย
เพื่อปรองดอง ไม่ต้องผ่าน ศาลตายาย
อ้างสลาย ความคิดต่าง ล้างสีแดงโลกล้อมเรา เจ้าดอกเหลือง ยังเคืองขุ่น
ธรรมนูน คุณเหยียบซ้ำ ทำกำแหง
เสรีชน โดนปฏิวัติ ยัดตะแลงแกง
กินข้าวแดง แทงด้วยศอก ตอกด้วยปืน

 

ปืนกับป๋า มาด้วยกัน มันชนะ
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นนาย อย่าหมายขืน
เป็นแค่ไพร่ ใช่กฎุมพี ไร้ที่ยืน
ตบด้วยปืน แล้วขืนใจ ไอ้สันดานอำนาจไซร์ ไม่ยั่งยืน ผืนลิขิต
นฤมิต หวังยืนหยัด วัฐสงสาร
เกิดแล้วตาย กายร่วงผลอย ลอยอังคาร
ทั้งวงศ์วาน ท่านคงล่ม จมธรณี.....
    
       

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar