tisdag 1 mars 2016

คดีรอคำพิพากษา..ผลการบังคับใช้กฎหมายของขบวนการยุติธรรมไทย ...ยุคคำสั่งคือกฎหมายตัดสินตามใจฉัน???

ตุลาการผู้แถลงคดีเห็นควรเพิกถอนคำสั่งไล่ 'สมศักดิ์ เจียม' พ้น มธ . จับตาพิพากษา 8 มีนา
1 มี.ค.2559 ที่ศาลปกครองกลาง ตุลาการผู้แถลงคดี มีความเห็นให้เพิกถอนคำสั่ง มธ.ไล่ออก 'สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล' ระบุ มีเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิตและเสรีภาพ จนเจ้าตัวต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ เมื่อมีคำสั่งเรียกกลับมาสอน สมศักดิ์ก็ขอลาออกทันที แม้ไม่ครบ 30 วันล่วงหน้าตามข้อบังคับแต่ถือได้ว่ามีเหตุผลจำเป็นพิเศษ อีกทั้งคณบดีศิลปศาสตร์ได้อนุมัติให้ลาไปศึกษาวิจัยต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีแล้วตั้งแต่ 16 พ.ค.255...7 แม้ทางมหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติและท้ายสุดคณบดีจะขอยกเลิกการอนุมัติดังกล่าวและให้กลับมาสอน ในทางปฏิบัติปี 2545 สมศักดิ์ก็เคยได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยภายหลังสิ้นสุดการลาแล้ว ฉะนั้นในครั้งนี้จึงถือไม่ได้ว่าสมศักดิ์จงใจละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผิดวินัยร้ายแรง คำสั่งไล่ออกจึงเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นควรเพิกถอนคำสั่ง
ภาวิณี ชุมศรี ทนายความผู้รับมอบอำนาจระบุว่า ความเห็นของตุลาการผู้แถลงเป็นเพียงการให้ความเห็นเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเหมือนคำพิพากษาขององค์คณะเจ้าของคดี หลายคดีผลก็ไม่ตรงกันเช่น คดีหนัง Insect in the backyard จึงต้องดูคำพิพากษาในวันที่ 8 มีนาคมนี้ ซึ่งศาลนัดที่ ห้องพิจารณาคดี 8 เวลา 9.30 น.
ติดตามรายละเอียดคำแถลงของตุลาการผู้แถลงคดีที่นี่ เร็วๆ นี้

matichononlineคลิก-เชิญอ่านอาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เขียนถึง อาจารย์สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล


(หมายเหตุ- ถึง อ.สมศักดิ์   เจียมธีรสกุล  พวกเราจะเป็นกำลังใจยืนหยัดอยู่เคียงข้างคุณเสมอ  การเดินทางไม่มีวันสิ้นสุดและยังอีกยาวไกลกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง  งานสำคัญที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันเวลานี้คือการให้ความรู้ข่าวสารความจริง"ติดอาวุธทางปัญญา"แก่พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติเพื่อได้พัฒนาก้าวทันสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อยกระดับแนวคิดให้เป็นหนึ่งเดียวเข้าใจเรื่องราว"ความเป็นจริง"ถึงสาเหตุที่มาของปัญหาวิกฤติความวุ่นวายทั้งหมดของประเทศไทย   ที่ประชาชนไทยกำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่เวลานี้   ว่าเกิดมาจากระบอบการปกครองแบบเผด็จการทรราชราชาธิปไตยโบราณล้าหลังตกยุคตกสมัยที่ใช้ปกครองประเทศไทยมาอย่างยาวนาน  ภายใต้อำนาจการผูกขาดชี้นำของครอบครัวกษัตริย์ภูมิพลและเครือข่ายรับใช้ราชสำนักนั่นเอง ...
ท้ายนี้ขอให้อาจารย์ มีจิตใจที่เข้มแข็งแน่วแน่มั่นคง  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรง  ด้วยความปราถนาดี  จากเพื่อนร่วมเดินทาง )Inga kommentarer:

Skicka en kommentar