måndag 7 mars 2016

Chaturon Chaisang

Chaturon Chaisang
Chaturon Chaisangs foto.


ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้ครับ
คลิกอ่าน-
http://flip.it/3Fh.Z
Chaturon Chaisangs foto.

คลิกดู-twitter.com/chaturon
กรณีคุณวัฒนา เมืองสุข
นึกไม่ออกว่าจะปรับทัศนคติคุณวัฒนายังไง เมื่อสิ่งที่เขาวิจารณ์เป็นมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่สูงกว่าพวกที่จะปรับทัศนคติเขา
...
ฟังคำชี้แจงทั้งของพล.อ.ประวิตรและกระบอกเสียงคสช.แล้วไม่ชัดว่า จับคุณวัฒนาไปด้วยเหตุผลอะไรแน่ แต่ถ้าลำดับเหตุการณ์แล้วคงเป็นตามพล.อ.ประวิตร
น่าจะไม่ใช่เรื่องที่คุณวัฒนาวิจารณ์คสช. เพราะก็เห็นวิจารณ์คสช.มานานแล้วเช่นเดียวกับคนอีกจำนวนมาก ก็วิจารณ์โดยเฉพาะเรื่องที่พยายามจะอยู่ยาว
ปะติดปะต่อเรื่องดูแล้วที่จับคุณวัฒนาไปน่าจะเป็นเพราะคุณวัฒนาไปวิจารณ์พล.อ.ประวิตรที่ไปพูดถึงนายกฯยิ่งลักษณ์อย่างไม่เหมาะสม
ที่คุณวัฒนาใช้คำว่า ‘เหยียดหยามทางเพศ’นั้นก็ถูกของคุณวัฒนา แต่คนที่ไปจับและคนที่สั่งให้ไปจับคุณวัฒนานั้นคงไม่เข้าใจว่าทำไมจึงว่าเหยียดหยามฯ
จะไปปรับทัศนคติกันได้อย่างไรในเมื่อคนที่จะถูกปรับทัศนคติมีวัฒนธรรมที่สูงกว่าคนที่จะปรับ
ที่เอาตัวคนที่เห็นต่างไปปรับทัศนคตินั้นไม่มีประโยชน์อะไรมาตลอด คนที่มาทำหน้าที่นั้นไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอะไร ได้แต่พูดๆไปตามที่สั่งกันมา
กรณีคุณวัฒนายิ่งน่าเกลียดเพราะการลุแก่อำนาจ ครั้งนี้ดูแล้ว ใครๆก็จะเห็นว่ามาจากความโกรธเป็นส่วนตัวที่กำลังจะกลายเป็นใครแตะต้องไม่ได้
แต่ที่ผมยังไม่เข้าใจ คือ ที่พล.อ.ประวิตรบอกว่าคุณวัฒนาพูดเท็จ ลองอ่านที่คุณวัฒนาพูดเรื่องเหยียดหยามทางเพศแล้ว นึกไม่ออกว่าคำไหนที่เท็จ
ใครเข้าใจว่า คำไหนเป็นคำเท็จ ช่วยบอกทีเถอะครับ…
……………

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar