måndag 14 november 2016

มรดก " ร. 9 " ที่มอบไว้ให้ประเทศไทยก่อนตาย !!!

ความล้มเหลวของนโยบายตีสองหน้าของภูมิพล โดยการใช้ พวกกบฏ เสธ.อ้าย ออกมาก่อกวนเพื่อล้มล้างรัฐบาลยิ่งลักษณ์... การแย่งชิงบัลลังก์เพื่อขึ้นเป็นรัชกาลที่ 10 กำลังดำเนินไปอย่างรีบด่วนและเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ   โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวของกษัตริย์ภูมิพลเองก็ตกลงผลประโยชน์กันไม่ได้      นอกจากนั้นสมรรถภาพของกษัตริย์ภูมิพลก็ไม่สามารถทำอะไรได้    โดยที่กษัตริย์ภูมิพลเองไม่มีความรับผิดชอบใดๆปล่อยให้สภาพการณ์เป็นไปด้วยตัวของมันเองและโยนปัญหานี้มาให้เป็นภาระของรัฐบาลและประชาชน     ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคมไทยทำให้คนไทยต้องฆ่ากันเองเพื่อกษัตริย์ภูมิพลจะได้เสวยอำนาจสืบต่อไป    ปัญหาการสืบราชสันตติวงค์ก็ควรจะให้เป็นไปตามกฏมนเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงค์   ซึ่งบ่งไว้ในรัฐธรรมนูญที่มกุฏราชกุมารควรจะเป็นผู้สืบราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 10 สืบต่อไป    แต่ทั้งกษัตริย์ภูมิพล และ พลเอกเปรมต้องการให้ พระเทพฯ  ขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 10 แทน  ความขัดแย้งภายในครอบครัวของภูมิพลได้เริ่มบานปลายออกไปทุกที    ซึ่งกษัตริย์ภูมิพลเองไม่สามารถควบคุมได้     โดยคิดใช้วิธีทำลายล้มล้างรัฐบาลยิ่งลักษณ์ลงแล้วตั้งรัฐบาล”หุ่นเชิด”ของตัวเองขึ้นมาให้อยู่ภายใต้การควบคุมของ พลเอกเปรม    โดยที่พลเอกเปรมเองได้แอบเขียนช่อนไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 และปี  2550  เพื่อให้อำนาจตัวเองเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในเงื่อนไขที่กษัตริย์ภูมิพลต้องล้มตายลง  แล้วพลเอกเปรมก็จะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ใครเป็นผู้ขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 10  แต่ผลไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้   แม้ว่ากษัตริย์ภูมิพลจะให้พลเอกเปรมและพวกสมุนบริวาร   ทำการล้มล้างรัฐบาลทักษิณ รัฐบาลสมัคร รัฐบาลสมชาย และขณะนี้กำลังใช้ทุกวิถีทางเพื่อล้มล้างรัฐบาลยิ่งลักษณ์    เพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลหุ่นขี้นมาแทนแต่ก็ไม่สำเร็จ     โดยได้พยายามมาเป็นเวลา 5- 6 ปีแล้ว    มาจนถึงวันที่ 24 พ.ย2555   กษัตริย์ภูมิพลก็ให้ พลเอกเปรมและพวกลูกสมุน   โดยมอบให้เสธ.อ้ายและพรรคพวกออกมาก่อกวนเพื่อเป็นสาเหตุให้ล้มล้างรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่แผนการณ์ต้องล้มเหลวลง เพราะคนไทย”ตาสว่าง”ทั้งประเทศแล้ว   จึงทำให้หัวหน้ากบฏเสธ. อ้ายต้องประกาศยอมแพ้ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้และล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของนโยบายตีสองหน้าของกษัตริย์ภูมิพล  แต่มันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากของฝ่ายพลังประชาชนที่รักความเป็นธรรม รักสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย  ตราบใดที่ประเทศไทยยังปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการาชาธิปไตยการต่อสู้ของประชาชนก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์.
โดย  แสงตะวัน

Posted Image

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar