måndag 14 november 2016

ติดตามข่าวก้าวทันสถานการณ์บ้านเมืองช่วงเปลี่ยนผ่านที่ไม่ปกติ."อย่างมีสติ" อ่าน คิด พิจารณาทบทวนก่อนเชื่อจะเข้าใจไม่สับสนไม่ตกเป็น"เหยื่อ" สถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่ทุกฝ่ายต่างใช้สารพัดกลไกทุกอย่างในการช่วงชิงอำนาจและแย่งชิงประชาชน


สรรเสริญ เผยนายกฯ ชี้กรณีเรียกร้อง ใช้มาตรา 44 เอาผิดผู้ประกอบการที่จงใจฝ่าฝืนการจัดระเบียบรถบรรทุกน้ำหนักเกิน และรถตู้โดยสารสาธารณะ นั้นต้องคิดให้รอบคอบ…


(?????)

(ร่าง กม.?????? คนร่างไม่ได้ใช้..คนใช้ไม่ได้ร่าง) 
คลิกอ่าน-กรธ.ยันไม่เคยพูดถึงการเซตซีโร่พรรคการเมือง
ปธ.สนช.ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ทูลเกล้าฯ ร่างรธน.แล้ว สนช.ต้องพิจารณาร่างก.ม.ประกอบ รธน. 10 ฉ. ภายใน 60 วันภายหลังรับร่าง อย่างรอบคอบและรัดกุม

พลันที่ทีมงาน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกมา”ชะลอ”การขายข้าวในล็อตที่ 3 จังหวะ”ก้าว”ก็เพิ่ม”ความซับซ้อน” ยิ่งจังหวะเดียวกันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บินไปปรากฏตัว ณ…
ชาวบางปลาม้า ลอยกระทงประทีป เป็นรูปหัวใจ ล้อมเลข๙ ถวาย‘ในหลวง’

(หมายเหตุ-เรื่องนี้สำคัญมาก." หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง "อำนาจของประชาชน  คือตัวแปรสำคัญ"ช่วงเปลี่ยนผ่าน"
ประชาชนต้องมีสติ  อย่าหยิบยื่นอำนาจให้ใคร..ควรใช้อำนาจที่มีร่วมกันเลือกอนาคตให้ตัวเอง
สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า..ปัญหาทั้งหมดสาเหตุไม่ได้เกิดจากประชาชน...
แต่วิกฤติทั้งหมดของประเทศไทยเกิดจากระบอบการปกครองการที่เรียกว่า"ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"  ที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานนั่นเอง... 
เป็นระบอบการปกครองเพื่อปกป้องรักษาอำนาจและเอื้อผลประโยชน์ให้พวกชนชั้นบน (อำมาตย์ศักดินา  นายทุน  ขุนศึก นักการเมือง)และ พวกชนชั้นปกครอง(เจ้าหน้าที่รัฐ )เท่านั้น.
ไม่ใช่เพื่อใช้ปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุขรวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไทยเป็นหลัก....
ทุกครั้งมีการเลือกตั้ง ได้อำนาจมาจากประชาชน... หลังเลือกตั้งอำนาจไม่ใช่ของประชาชน.(ที่มาของปัญหา)
โปรดทบทวนทุกครั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  บ้านเมืองเกิดวิกฤติชนชั้นบนและชนชั้นปกครองช่วงชิงอำนาจกัน  ทำไมทุกฝ่ายต้องการเสียงสนับสนุนจากประชาชน จนเกิดการ  "ช่วงชิงประชาชน"...ของแต่ละฝ่าย
"อำนาจของประชาชน".เรื่องนี้สำคัญมาก. ที่ประชาชนไทยทุกคนต้องตื่นตัว  พัฒนาตัวเองปรับเปลี่ยนแนวคิดยกระดับตัวเอง  ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างมีสติ   เข้าใจสถานการณ์การแย่งชิงอำนาจของพวกชนชั้นบน  
อย่าลืม "ไม่มีประชาชน ไมีมีชาติ"...มีประชาชนไทย..จึงมีประเทศไทย....

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประชาชนไทยทั้งประเทศตื่นตัวได้ตระหนักมองเห็นคุณค่าความสำคัญของ"อำนาจ สิทธิและหน้าที่"ของประชาชนไทย  
ในฐานะเจ้าของประเทศไทยร่วมกันทุกคน(ขอย้ำ..อย่างเท่าเทียมกันทุกคน).. รวมพลังกันปลดปล่อยตัวเองและประเทศชาติให้หลุดพ้นออกเป็นไทจาก"สังคมทาส"..
ช่วยกันขับเคลื่อนวิวัฒนาการประเทศไทยก้าวสู่สังคมยุคใหม่ที่ดีกว่าเดิม.ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง.   .ด้วยความปราถนาดี).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar