onsdag 5 april 2017

ลวงให้เชื่อ เพื่อปกครอง. ฟ้าคะนอง อำนาจตน.....

ขุนเขาบอก:

ลวงให้เชื่อ เพื่อปกครอง. ฟ้าคะนอง อำนาจตน......

ความเป็นความตาย. ใช่เรื่องล้อเล่น
แต่มีคนเล่น. เพื่อให้เป็น ดั่งที่หมาย
ล้อเล่น ศรัทธา. แต่ได้มา คือความตาย
ล้อเล่น กับความตาย. แค่ทำลาย ความศรัทธา

ศรัทธาผู้คน. ใช่จะปล้น กันง่ายๆ
เยาะเย้ยคนตาย. ใส่ร้าย ข้อกล่าวหา
จิตอกุศล. ชีวิตคน ไร้ราคา
อาฆาตริษยา. ดั่งว่า ไม่ใช่คน

พุทธแท้พุทธเทียม. เ ยมกันอยู่ ทุกวัน
คนไทยเหมือนกัน. ตัดสินกัน ด้วยเหตุผล
หนึ่งชีวิต มีค่า. ใยกร่นด่า เหมือนไม่ใช่คน
หยามเหยียด ศรัทธาคน. ร่างเหมือนคน ใจพิการ

ป่วยจนยาก เกินเยียวยา. หนอนรา ชาวสยาม
ไฟความเกลียด มันลุกลาม. ชาวสยาม ยากประสาน
ถูกยัดเยียด ความเกลียดชัง. แยกสองฝั่ง สั่งรอนราญ
แยกนายทุน ขุนทหาร. รุมรุกราน นราชน

ผนึกแน่น เป็นแผ่นดิน. กำหราบสิ้น ไพรีราบ
พระเจ้าตาก โปรดรับทราบ. ล้มพังพาบ โกลาหล
แผ่นดินนี้ ที่ท่านสร้าง. ใกล้จักร้าง นราชน
ความเกลียดชัง ฝังกมล. แยกผู้คน เพื่อปกครอง

ศาสนา ถึงคราสิ้น. ผืนแผ่นดิน ถึงคราร้าง
มองเบื้องฟ้า พระผู้สร้าง. ดูอ้างว้าง แผ่นดินหมอง
เบื้องฟ้าไซร้ ไม่เหลียวแล. อนาถแท้ ไม่ปรองดอง
ลวงให้เชื่อ เพื่อปกครอง. ฟ้าคะนอง อำนาจตน......

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar