lördag 8 april 2017

ข่าวในราชสำนัก..."ลัทธิซาบซึ้ง"

ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ ปลด-ถอดยศ "พันเอก พงศ์ภพ ทองอุไทย"

(หมายเหตุ-โปรดเกล้าฯ ..ปลด-ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราช.  เรื่องปกติของกษัตริย์จอมทัพไทย 
ตราบใดที่รัฐธรรมนูญไทยให้กษัตริย์เป็นจอมทัพสูงสุด??? ให้อำนาจ" แต่งตั้ง-ปลด-ถอดถอน."ได้ตามพระราชอัธยาศัย แม้แต่หมาเจ้าในวังยังได้รับแต่งตั้งให้ยศเป็นนายพลฟูฟู  มาแล้ว.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar