lördag 22 augusti 2015

".6 ก.ย ลงมติ ร่างรธน " ระเบิดเวลาลูกใหญ่อานุภาพร้ายแรงกว่าครั้งระเบิดลงราชประสงค์ สามารถทำลายประเทศชาติทำร้ายประชาชนไทยได้ทั้งประเทศ ผู้จุดชนวนระเบิดคิดให้ดี ถอดสลักออกไม่ทันระวังตายยกรัง!!!

คลิกดูเพิ่ม-Prachatai
กมธ.ยกร่างฯ เปิดให้ ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญหลังมอบฉบับพิมพ์ให้ สปช. อ่านเตรียมตัวลงมติ 6 ก.ย. ด้าน "บวรศักดิ์" ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญสำเร็จ พร้อมส่งให้ สปช.
ดาวน์โหลดร่าง รธน. หลัง กมธ.ยกร่างส่งให้ สปช. แล้ว
กมธ.ยกร่างฯ เปิดให้ ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญหลังมอบฉบับพิมพ์ให้ สปช. อ่านเตรียมตัวลงมติ 6 ก.ย. ด้าน "บวรศักดิ์" ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญสำเร็จ พร้อมส่งให้ สปช. "มานิจ" แจงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีหน้าที่ 11 ด้าน อย่ามองเพียงหน้าที่พิเศษเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
(ดาวน์โหลดได้ในลิงค์ข่าว)


คลิกดูเพิ่ม-prachachat
บีบีซีไทย - BBC Thais foto.


กมธ.ยกร่างฯ ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ ให้ สปช.แล้ว ก่อนนัดลงมติรับรองหรือไม่ 6 ก.ย.นี้
ในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นัดพิเศษในวันนี้ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์เล่มแรก ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมด 285 มาตรา จำนวน 124 หน้า มอบให้กับนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. โดยฉบับที่มอบให้ประธาน สปช. นั้นมีหน้าปกสีทองและมีลายเซ็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเซ็นกำกับทุกหน้า ส่วนสมาชิก สปช.ทุกคนจะได้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปกอ่อนสีขาว ซึ่งเป็น...ฉบับเดียวกับที่จะนำส่งคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อไป
ประธาน สปช. กล่าวว่า เมื่อได้รับร่างรัฐธรรมนูญแล้ว จะให้สมาชิก สปช.รับไปพิจารณาภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว จะนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 6 กันยายน เพื่อลงมติว่าจะเห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่
นอกจากนี้ ในเวลา 15.00 น. วันนี้ (22 ส.ค.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้ผู้ที่สนใจ รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้อ่านกันอย่างละเอียดผ่านทางเว็บไซต์
http://www.parliament.go.th/…/e…/draftconstitution/main.php…
โดยคลิกที่ ‘ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปฯ เพื่อลงมติ’
คลิกดูเพิ่ม-Visa mer
คลิกดูเพิ่ม-สำนักข่าวอิศรา
แพร่แล้ว! ร่าง รธน.ฉบับใหม่ เปิดช่องเลือกนายกฯคนนอกได้ ต้องใช้เสียง ส.ส. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขีดเส้นชัดเคยถูกถอดถอนเรื่องทุจริต-ร่ำรวยผิดปกติ ไม่มีสิทธิสมัคร ส.ส....
มีอำนาจเหนือ ครม?-ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอหรือแนวทางและมาตรการใดได้ ให้ชี้แจงเหตุให้รัฐสภา และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯทราบ ในการนี้หากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯทบทวนข้อเสนอ แนวทาง หรือมาตรการดังกล่าว และมีมติยืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้เป็นไปตามมติดังกล่าวInga kommentarer:

Skicka en kommentar