lördag 22 augusti 2015

"ร่างทรงองค์เปรม" จะเปลี่ยนหน้า ท่าทาง เป็นอย่างไหน?ความจัญไร ไม่เลือนลาง หรือห่างหนี จะกี่บท เรื่องระยำ ทำอัปรีย์พวกกาลี ที่ชั่วช้า ก็หน้าเดิม....ร่างทรงพระองค์เปรมผู้ปกครองเจ้าดอกม่วง...

“ป๋าเปรม” ด่าการทุจริตเลวร้ายที่สุดของบ้านเมือง  หนุน ป.ป.ช.จ.สงขลา ผุดโครงการโรงเรียนสุจริต  ดึง"เด็ก”เข้ามามีส่วนร่วม


http://www.matichon.co.th/online/2015/08/14402173901440218258l.jpg


รายงานข่าวว่าที่หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดโครงการคุณธรรม “เยาวชนคนดี ศรีสงขลา” พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน คณะครู และผู้บริหารแก่โรงเรียนที่เข้าร่วม "โรงเรียนสุจริต” ต้นแบบของสำนักงานป.ป.ช.ประจำจ.สงขลา มี ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ว่าฯสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมประมาณ 200 คน


นายไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.)ประจำ จ.สงขลา กล่าวว่า โครงการคุณธรรม เยาชนคนดี ศรีสงขลา เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 เพื่อให้มีแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”โรงเรียนสุจริต


http://www.matichon.co.th/online/2015/08/14402173901440218274l.jpg


นายไพโรจน์กล่าวว่า โรงเรียนชนะการประกวดเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ระดับประถมศึกษา รางวัลที่ 1 โรงเรียนปะโอ อ.สิงหนคร “คืนความสุขให้ชุมชน” ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ อ.สะเดา “เยาวชนรุ่นใหม่ ยิ้มง่าย ไหว้สวย” และรางวัลโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่


พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ ป.ป.ช.ประจำ จ.สงขลา ได้จัดโครงการนี้โดยริเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ถูกที่สุดที่จะทำให้บ้านเมืองของเราสามารถที่จะปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ และทำโรงเรียนสุจริต ถึงแม้ว่าเด็กจะเข้าใจยาก แต่ด้วยความตั้งใจของ ป.ป.ช. มุ่งหวังที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่จะปราบปรามการทุจริต จ.สงขลา ในความรับผิดชอบ  ตนฝากการปราบปรามการทุจริตในระดับประเทศ อยากให้เด็กๆเข้าใจว่าการทุจริตในชาติบ้านเมืองของเรามันเลวร้าย  คงไม่ง่ายที่จะให้เด็กเข้าใจ  แต่อย่างไรก็ตามการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำที่เลวร้ายที่สุดในชาติบ้านเมืองของเรา


 
*ภาพในอดดีต*
?
คอรับชั่น!!!
by พิเภกInter
23 ส.ค. 2015 - 05:30 คอรับชั่น 18 ความคิดเห็น
;
 ผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง ผู้วางแผนและคุ้มภัย ให้ความสะดวกราบรื่นแก่ผู้กระทำคอรับชั่นต่างหาก ที่เป็นผู้สมควรถูกประณามจากคนในแผ่นดิน...!!! ... การเพิกเฉยต่อความผิด และ ผู้กระทำผิดพวกของตัว... แล้วลอยหน้าเพ่งโทษแก่ผู้อื่นอย่างหน้าตาย นั้นต่างหากที่สุดชั่ว เรื่องราวทั้งหลายได้เดินทางมาถึงบทสุดท้าย ในอีกไม่ไกลนัก... ... ...เราคงได้รู้ ใครคือผู้ชั่วที่สุดในแผนดิน... -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar