fredag 21 augusti 2015

ข่าว isranews
บททดสอบสปิริตและจรรยาบรรณของแท้หรือเทียม?ระเบิดที่ลงยังราชประสงค์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ไม่ได้ทำให้ผลกระทบเกิดขึ้นต่อการเมือง เศรษฐกิจ หรือ ความมั่นคงเท่านั้น เพราะมันได้เป็นการสร้างคำถามใหญ่ ต่อการทำหน้าที่สื่อมวลชน ผู้ที่เคยถูกยกย่องกับฐานันดรพิเศษ แทบทุกวันจนสังคมเกิดคำถามว่ามาตรฐานวิชาชีพอยู่ที่ไหน...


ต้องยอมรับและพูดความจริงก่อน?"...ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนและต่างประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์..."...ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประสานขอตัวพนักงานอัยการเข้าไปช่วยเป็นทนายความแก้ต่างคดีนี้ให้ มีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานอัยการชุดใหญ่ ถึง 2 ครั้ง...


“จารุพงศ์” ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช. ช้ากว่า 3 เดือน พบไร้รายได้ อ้างคำสั่ง คสช. ไม่ได้รับเงินบำนาญ อยู่ต่างประเทศมีรายจ่าย 1.8 ล้าน เท่ากับตอนอยู่ไทย ทรัพย์สินเบ็ดเสร็จกว่า 19 ล้าน...


คลิกดูเพิ่ม-สำนักข่าวอิศรา
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar