fredag 21 augusti 2015

เปรม ! เองสกัดเขาคนนั้นไม่ได้แน่นอนแล้ว ...เวลาของเองมันหมดแล้ว...

"เปลม"เอ็งสกัดเขาคนนั้นไม่ได้แน่นอนแล้ว หรือไทยเราพินาศเพราะ"เปลม"จะสกัดชายบางคน


« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 02:48:18 AM »
"เปลมอาจจะเป็นคนเล่นงานชายคนนั้นมาตลอด เพราะขบวนการคล้ายกับแมงสาป  เป็นเนื้อหาสร้างความรังเกียจคล้ายให้คนเกลียด และกลัว ปลุกระดมว่าหากชายคนนั้นใหญ่ขึ้นมาประเทศไทยต้องพินาศ ซึงมันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับเทวดาหรอกวะ  ......ย้ำชายบางคนไม่น่ากลัวเท่ากับเทวดาหรือนางฟ้าของพวกมรึงหรอก  .. และมาสังเกตุในรัฐธรรมนูญนวย50  ในประเด็นที่เกียวข้องกับ เปลม จึงเชื่อมโยงได้ว่ารัฐประหารปี49  มีประเด็นการ"สกัดชายบางคน"เป็น ถาระกิจแห่งรัฐประหารด้วยแนนอน  ......เอ็งสกัดไม่สำเร็จหรอกเปลม กติกาต้องเป็นกติกาตั้งแต่โบราญเปลมจะมาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแทนคนไทยทั้ง ชาติไม่ได้หากคนทั้งชาติไม่เห็นเป็นสาระสำคัญ     ฉนั้นอย่ามาแถเพื่อให้เป็นไปตามพล็อตเรื่องที่เอ็งสร้าง(น่าจะเกินเลยไป หลายขุม)มาสกัดเขา  เก็บกระเป๋าเถอะเปลมเมื่อล้มชายคนนั้นไม่สำเร็จก็เตรียมหนีได้เลย"

การแย่งชิงราชบัลลังก์คือสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยปัจุบัน

    โดย   แสงตะวัน
วิกฤติ ของประเทศไทยที่เป็นอยู่ในเวลานี้คือวิกฤติการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่าง ลูกชาย ลูกสาว และเมียของกษัตริย์ภูมิพล  เป็นเรื่องภายในครอบครัวซึ่งกษัตริย์ภูมิพลเองไม่สามารถจัดการให้มันลงตัว ได้  แต่ โยนปัญหาครอบครัวให้เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย โดยมี รัฐบาล รัฐสภา ประชาชนและประเทศชาติเป็นฝ่ายรับผิดชอบแก้ไขปัญหาให้โดยตัวเองไม่กล้ารับผิด ชอบ นี้คือสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในเวลานี้
ก่อน การยึดอำนาจ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ กษัตริย์ภูมิพลป่วยหนัก  แต่ประชาชนไม่รู้   และมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าหลังจากการยึดอำนาจ  พระเทพ ฯลูกคนที่สามซึ่งกษัตริย์ภูมิพล ต้องการให้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป  ได้ ไปทำพิธีต่ออายุให้กษัตริย์ภูมิพลในจังหวัดทางภาคเหนือในขณะเดียวกัน กษัตริย์ภูมิพลก็เข้าโรงพยาบาลทำการผ่าตัดใหญ่ที่กระดูกสันหลังซึ่งป่วยมาจน บัดนี้   และได้ทำโรงพยาบาลศิริราชเป็นพระราชวังสำหรับกษัตริย์ภูมิพลโดยเฉพาะ  การยึดอำนาจเป็นการส่งสัญญาญถึงประชาชนใน ๒ เรื่อง  ชี้บอกถึงว่าทางวังจะมีการเปลี่ยนแปลงรัชกาลคือ :
๑)    คณะรัฐประหารใช้ภาษาว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งพลเอกเปรมเองก็ได้ออกมาพูดว่า “ เป็นคนไทยเกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดิน “  นั้นหมายความว่าพลเอกเปรมจะเป็นคนกำหนดว่าใครจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป ปัญหามีอยู่ว่า พลเอกเปรมรับคำสั่งมาจากใคร ?  เมื่ออ่านรัฐธรรมนูญปี พ.ศ ๒๕๔๐ และปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ในหมวดพระมหากษัตริย์  จะมีข้อความเหมือนกัน โดยให้พลเอกเปรมเป็นคนเสนอชื่อรัชทายาทที่จะขึ้นครองราชย์สืบทอดราชบัลลังก์ ต่อรัฐบาล  โดยให้รัฐบาลเสนอต่อรัฐสภาเป็นที่ชัดเจนว่าให้ผู้หญิงขึ้นเป็นกษัตริย์ได้    ดังนั้นรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์การแก้ไขที่จะเกิดขึ้นใหม่  ทางพรรคประชาธิปัตย์จึงได้เสนอห้ามแตะต้องอย่างเด็จขาด    นั้นหมายความว่าห้ามแตะต้องอำนาจพลเอกเปรมในรัฐธรรมนูญ  ถ้า เป็นเช่นนั้นจริงก็ไม่ได้แก้ไขต้นเหตุแห่งความวุ่นวายในการแต่งตั้งกษัตริย์ จึงเป็นสาเหตุแห่งความวุ่นวายของปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้
๒ ) เรื่องการสืบราชสันตติวงค์ตามกฏมณเทียรบาลเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ภูมิพลโดย ตรงในการตัดสินใจแต่งตั้งรัชกาลที่ ๑๐ ว่าจะให้ใครเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป   แล้วเรื่องยุ่งยากทั้งหมดก็จะหมดสิ้นไป   แต่กษัตริย์ภูมิพลกลับไม่ทำอะไร  ปล่อยให้ปัญหาความยุ่งยากของครอบครัวเป็นปัญหาของประชาชนในประเทศต้องเกิด ความขัดแย้งกันเป็นปัญหาวุ่นวายอยู่ในเวลานี้   นอกจากนั้นยังโยนเรื่องนี้ให้เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลและรัฐสภา  ซึ่งตามหมวด ๒ ของรัฐธรรมนูญ   ได้บัญญัติไว้ว่าไม่ให้แก้ไขและใครแตะต้องไม่ได้    จึงกลายมาเป็นหมวดที่ควบคุมรัฐบาลและรัฐสภาไปในตัว  ดังนั้นการมีรัฐบาลที่พลเอกเปรมควบคุมได้ก็คือตัวกำหนดองค์รัชทายาทรัชกาล ที่ ๑๐   ฉนั้นพลเอกเปรมจึงต้องการควบคุมรัฐบาลเพื่อให้การแต่งตั้งรัชกาลที่ ๑๐ เป็นไปตามความประสงค์ของตน   คนที่จงรักภักดีเช่นอดีตนายกสมัคร  สุนทรเวช  ที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เพราะนายสมัคร จะเอาเจ้าฟ้าชายขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่  ๑๐    และรัฐบาลทักษินก็ต้องการฟ้าชายขึ้นเป็นกษัตริย์  ซึ่งตามกฏมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงค์  ในฐานะเป็นองค์มกุฏราชกุมารฟ้าชายย่อมเป็นผู้มีสิทธิ์มากกว่าคนอื่น   แต่พลเอกเปรมมีความขัดแย้งกับฟ้าชายไม่ยอมให้ฟ้าชายขึ้นเป็นกษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐   เพราะเปรมต้องการให้พระเทพ ฯ ขึ้นเป็นกษัตริย์
ด้วย เหตุนี้การยึดอำนาจ  วันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๙   จึงทำเพื่อการนี้ โดยเฉพาะ  หลังจากการยึดอำนาจมีการวางแผนที่จะควบคุมอำนาจไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี    เพราะไม่รู้ว่ากษัตริย์ภูมิพลจะตายเมื่อไหร่  โดยได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญให้อำนาจรัฐสภา อำนาจรัฐบาลอยู่ภายใต้อำนาจตุลาการทั้งหมดในช่วงเวลาถึง ๙ ปี  ภายใต้คำพูดที่เรียกว่า “ ตุลาการภิวัฒน์ “แล้วใครเป็นคนใช้ศาลได้ถ้าไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลเอง ?
ดัง นั้นเมื่อรู้ปัญหาชัดเจนเช่นนี้กษัตริย์ภูมิพลควรแต่งตั้งรัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นมาเสียเอง  เป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดให้จบสิ้นไป   ประชาชนจะได้ไม่ต้องแบ่งแยกทางความคิดและเข่นฆ่ากันเหมือนกับที่เป็นอยู่ ในเวลานี้ประเทศชาติจะได้เดินหน้าพัฒนาต่อไปเสียที    แล้วทำไมกษัตริย์ภูมิพลจึงไม่ทำ ? .
จาก ประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้ว่าในราชวงค์จักรีมีการแย่งชิงราชบัลลังก์กันมา ตลอดเวลา   เริ่มต้นโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  ได้ฆ่าพระเจ้าตากสินหลังจากนั้น ได้ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์แล้วสถาปนาราชวงค์จักรีขึ้นมา  จากนั้นมาก็มีการแย่งชิงราชบัลลังก์กันมาแทบทุกรัชกาล  พี่ฆ่าน้อง  น้องฆ่าพี่  อาฆ่าหลาน  แม่ฆ่าลูก เป็นเรี่องประวัติศาสตร์ของราชวงค์จักรี   การที่กษัตริย์ภูมิพลได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ก็เหมือนแย่งชิงราช บัลลังก์มาจากพี่ชาย    ถึงรุ่นลูกกษัตริย์ภูมิพลก็ควรจะจัดการปัญหาให้เรียบร้อย  ซึ่งเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ตามกฏมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงค์  ไม่ควรปล่อยให้มีการแย่งชิงกันฆ่ากันเหมือนในอดีตซึ่งทำให้เป็นสาเหตุปัญหา ใหญ่ของประเทศชาติ  ของประชาชน  ของรัฐบาล และของรัฐสภา  ที่จะต้องมาแก้ปัญหาให้ครอบครัวกษัตริย์เพราะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัว ของกษัตริย์ภูมิพลเอง .

มันคือปีศาจร้าย... เป็นเรื่องราวของนักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาผู้มีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิต ที่พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติต้องรู้ทันโปรดระมัดระวังตัวเตรียมตัว ให้พร้อม...เพราะมันปีศาจเฒ่าสารพัดพิษรูปภาพของ รุ่งศักดิ์ สุวรรณภาณุ

by  getoutcoup

มันคือปีศาจร้าย....ที่ มีความอดทนในการรอคอยเหยื่อสูงมาก..ไม่ว่าจะใช้เวลานานเป็นเดือน...เป็น ปี...และหลายๆปี...มันจะนั่งเฝ้ารอคอยจนสบโอกาส....แล้วเข้าโจมตีทำลาย เหยื่อทันที....และด้วยคุณสมบัติเหี้ยมโหดอำมหิต....มันไม่เคยไว้ชีวิต เหยื่อรายใดแม้แต่กระทั้งเพื่อนสนิทและลูกน้องที่มันระแวงสงสัยทุกคน......

เฒ่าสี่เสา.....ในทางพฤตินัย...ได้หมดอำนาจวาสนา...ไปตั่งแต่วันที่
22 กค..55..ปีที่แล้ว...เหตุผลคือ...ไม่สามารถเชื่อมโยงกับขั้วอำนาจ
ได้อีกต่อไปเพราะว่า..มาม๊า บังเอิญเข้าผิด รพ. เดิมเป็นสามย่านแต่หันไปเข้าที่ รพ. ริมน้ำแทน...และ..เฒ่าสี่เสา..ไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าไปในสถานที่แห่งนี้นานมาแล้ว..จะมีหน่วยซีลของเสี่ยคุ้มครองดูแล ปาป๊าอย่างแน่นหนา

เฒ่าสี่เสา...จึงถูกลอยแพ.....ตัด ขาดจากขั้วอำนาจโดยเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมาต่อมาได้ถูกท่านเสี่ยตาม รังควาน...ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเปลี่ยนที่ซุกหัวนอนไม่เว้นแต่ละวัน...มัน ยอมอดทนเป็นเสือลำบากไม่ปริปากแม้แต่ครั้งเดียวและไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้แม้ แต่นาทีเดียว..นี่แหละคือคุณสมบัติที่ทำให้ศัตรูตายใจ
....เมื่อการราวีกดดันของท่านเสี่ยเบาบางลง..เฒ่าสี่เสา...ก็ เริ่มปรากฏตัวในที่ต่างๆถี่ขึ้น...เริ่มมีการเดินสาย..โชว์พาวว์เรียกบารมี กลับคืนมา...ในบางครั้งถึงขนาดดึงเอาบารมี...ผู้นำประเทศ...มาเสริมให้ตน แข็งแกร่ง...ได้หลายครั้งหลายหน...จนสามารถส่งสัญญาณออกไปให้บริวารเก่าๆได้ รับรู้ว่าข้ายังยิ่งใหญ่และบารมียังแรงกล้า....นี่คือยุทธวิธีที่มันใช้ได้ ผลมาตลอด...ภายใต้วอร์รูมการวางแผนของไอ้พรรคแมงสาบและพวกตุลากานสายใต้ เกือบทั้งหมด..เป็นผู้ออกแบบกำหนดแผนให้เดินแต่ละขั้นตอน.....ระยะนี้จะเห็น การเดินสาย
ถี่ยิบแสดงพลังเปิดบ้านอวยพรวันสงกรานต์...เต็มไปด้วยข้า ราชการและขุนศึกทุกเหล่าทัพ...และออกงานในสังคมอีกมากมาย..โดยหวังว่าปลาจะ กินเหยื่อเพื่อหลอกให้ผู้นำประเทศมาร่วมงานด้วย...ที่จะเสริมบารมีตนให้แข็ง แกร่งกว่าผู้นำประเทศเสียอีก..แต่แผนนี้ต้องล้มเหลวลง...เพราะฝ่ายตรงข้าม รู้ทันจึงเลี่ยงที่จะไม่มา...อ้างว่าป่วยบ้าง...ต้องไปปฏิบัติภารกิจสำคัญ ที่ตจว..บ้าง...เกมนี้จึงแห้วแดก....เพราะรู้ทันกัน...
.......ขณะนี้ เฒ่าสี่เสา...เร่ง เกมสุดๆออกงานโชว์พาวว์เสริมบารมีถี่ยิบ..ส่งสัญญาณไปให้บริวารเก่าๆให้ เตรียมพร้อมปฏิบัติการลับ..ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชาติบ้านเมืองและระบอบ ปชต แน่นอน..เมื่อการสั่งการกองทัพตรงๆไม่ได้  มันก็อาศัยเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงในความเก๋าเกมที่กำลังเดินอยู่นี้...แหกตา ขุนศึกและขุมกำลังต่างๆให้หลงผิดคิดว่าตนยังมีอำนาจอยู่เต็มมือ....ให้เชื่อ ฟัง..และเริ่มจะมีผลปรากฏขึ้นตามแผน.......ขุมกำลังของ เฒ่าสี่เสา..ที่ ยังหลงเหลืออยู่และสามารถสั่งการได้และเชื่อฟังก็คือ...กลุ่มตุลาโจร และองค์อิสระที่มาจาก รธนปี 50 ส่วนใหญ่จะมาจากสายใต้และเป็นลูกสมุนแมงสาบทั้งสิ้น..บุคคลเหล่านี้จะมี พฤติกรรม...ไม่ต่างจากคนใต้ทั่วๆไปที่นิยมและตกเป็นทาสพรรค แมงสาบ...อย่างบ้าคลั่ง..พวกนี้จะยอมรับใช้ เฒ่าสี่เสา..จนถึงที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น..ตัวอย่าง ไอ้หัวล้านกล้าณรง..นายวิชา หมาคุณ....และไอ้จรัล...พันบาท...เป็นต้น...ถึงวันแตกหัก...อย่างไรก็ตองแตกหัก..

ไม่มีทางที่ มันจะยอมให้ร่างแก้ไข รธน ม.68 , ม.190 และ ม.237 ผ่านไปได้โดยเด็ดขาด...นั่นหมายถึงชีวิตพวกมันจะจบสิ้น...เมื่อการเตรียมการ เร่งด่วน..ทางด้านตุลาการ..และการจัดกำลังทหารเสร็จสิ้นทั้งประเทศ...ภายใน เดือน เมย.-พค....ปฏิบัติการรัฐประหาร..พรรค พท..และ..ตัวนายกรัฐมนตรี...โดยตุลาโจรและองค์ิกรอิสระจะลงดาบเชือดทันทีและ ล่อให้มวลชนคนเสื้อแดงออกมาเดินขบวนขัดขืน..กับองค์กรโจรเหล่านี้...เพื่อ ให้เกิดการจราจลวุ่นวาย
หลังจากนั้นแผนสองได้เตรียมไว้เรียบร้อย แล้ว...จะมีกลุ่มทหารยังเติร์กกำลังพลประมาณ 5000 คน พร้อมอาวุธ..จะออกมา...เข้าควบคุมสถานการณ์โดยอ้างว่าจะมีการล้มล้างระบบ ความยุติธรรมของประเทศ..ทหารของชาติจะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้...จึงต้องเข้า ยึดอำนาจรัฐฯ..โดยอาศัย ม.309 เป็นข้ออ้าง....เพื่อล้างตาให้เสธ.อ้ายอีกครั้ง(หมายเหตุ- นำมาอัพเดทให้อ่านทบทวนอีกครั้ง  เพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเข้มข้นจะได้ไม่หลงทางตกเข้าไป เป็น"เหยื่อ" ของพวกปีศาจร้ายใจดำอำมหิตกระหายเลือด)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar