lördag 3 oktober 2015

คสช.จัดแถวใหม่..โดยหัวหน้าคณะคนเดิม ใครเป็นใครดูกันเอาเอง ...

"ประยุทธ์"ปรับโครงสร้าง คสช. "บิ๊กโด่ง- ผบ.เหล่าทัพ-น้องชาย" เป็นสมาชิก "ธีรชัย"เลขา
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1443877202

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่1/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความและมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศดังต่อไปนี้ 1.ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ122/2557 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 11 กันยายน พุทธศักราช 2557 ข้อ2.แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ดำนงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
http://www.matichon.co.th/online/2015/10/14438772021443877246l.jpg1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

3.พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

4.พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

5.พล.อ.อ.ประจิน จันตอง เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

6.พล.ต.อ.อดุล แสงสีแก้ว เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

7.พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

8.พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

9.พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

10.พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

11พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

12.พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

13.พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

14.นายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

15.พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เป็น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อ.3ให้สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 ลงชื่อ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar