söndag 18 oktober 2015

อ.ปวิน.วิเคราะห์ "กษัตริย์-กองทัพ"ร่วมกันสร้างการเมืองแบบใหม่..เชื่อไปไม่รอด

อ.ปวิน.วิเคราะห์ "กษัตริย์-กองทัพ"ร่วมกันสร้างการเมืองแบบใหม่
คลิกฟัง-https://youtu.be/gT0XIkjOfjo?t=15

รองศาสตราจารย์ ปวิน ชัชวาลย์พงศ์พันธุ์ ศูนย์เอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ญี่ปุ่น…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar