fredag 13 maj 2016

ข่าวความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาล..."คสช.ม.44"

prachatai


ทูต สวีเดนพบ พล.อ.ประยุทธ์ ย้ำความสำคัญของเสรีภาพการแสดงออก คำวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งสำคัญต่อทั้งการลงประชามติ-ฟื้นคืนประชาธิปไตย-การเลือกตั้งที่เสรีและ ยุติธรรม พร้อมย้ำข้อแนะนำของสวีเดนที่เวทีทบทวนสิทธิมนุษยชน UPR ให้ไทยแก้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ ย้ำไทย-สวีเดนสัมพันธ์แน่นแฟ้นทุกระดับ แถมยังเคยจัดซื้อเครื่องบินกริพเพนด้วย รับปากจะดูแลความปลอดภัยของชาวสวีเดนในไทย

(หมายเหตุ-ถึงพลเอกประยุทธ์  หัวหน้าคณะ คสช.  โปรดได้เข้าใจสวีเดนเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน (ไม่ใช่ระบอบเผด็จการ)  เป็นสังคมที่มีความเป็น "อารยะสูง"  คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไร้ปัญหา ทั้งกษัตริย์  ประขาชน  นักการเมือง  นายทุน   เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกสาขาอาชีพ ไม่มีการรัฐประหารยึดอำนาจจากทหาร   คนในสังคมต่างเคารพสิทธิซึางกันและกันยอมรับค่าของความเป็นคนเท่ากัน  ต่างเคารพกฎกติกาของสังคมภายใต้ตัวบทกฎหมายที่กำหนดไว้"ในรัฐธรรมนูญ"ที่ใช้ปกครองประเทศ ....  )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar