fredag 13 maj 2016

‘มีชัย’ชี้ ร่างรธน. วันนี้แก้อะไรไม่ได้แล้ว ...ขอช่วยกันเดินหน้าร่างรธน.ต่อ วันหน้าค่อยแก้ไข?????....(.หน้าที่ของข้าพเจ้าทำตามใบสั่งได้เพียงแค่นี้จบข่าว)

matichononline
“มี ชัย” เปรียบ กรธ.เป็น “มด” ยก “สนช. – สปท.” เป็น “ช้าง” ร่วมลงพื้นที่แจง ร่างรธน. วอน ขอให้เข้าใจ ปม เห็นต่าง กรธ.นำสิ่งที่สุดใส่ในร่าง รธน.แล้ว
เมื่อ เวลา 13.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม ที่ห้องประชุม 306 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสนช.” โดยมีสมาชิก สนช. สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เข้าร่วมงานสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. กล่าวเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คำถามเพิ่มเติมในการทำประขามติถือเป็นภารกิจ สำคัญของสนช และยังเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกันในเรื่องการชี้แจงคำถามพ่วงประชามติ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ แก้ปัญหาความแตกแยกทางความคิดทำให้เกิดความปรองดองต่อไป
จากนั้น นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. บรรยายสรุปภาพรวมและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ… ตอนหนึ่งว่า กรธ.ตระหนักว่าขีดความสามารถของกรธ.ถ้าเทียบกับสนช.และสปท.เปรียบเหมือนมด กับช้าง จึงต้องพึ่งพาทั้งสองหน่วยงาน ไม่เช่นนั้นกรธ.คงทำงานลุล่วงลำบากที่สำคัญสมาชิกทั้งสองสภาเป็นผู้ทรง คุณวุฒิอย่างแท้จริงในเรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ เพราะเป็นผู้จัดทำกฎหมายเอง ขณะเดียวกันกรธ.ต้องลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ หากใครถามเรื่องคำถามพ่วงจะได้ตอบชาวบ้านได้ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญเป็นกรอบของประเทศ บัญญัติเฉพาะส่วนสำคัญเพื่อปกป้องประชาชนไม่ให้ถูกล่วงล้ำจากผู้ใช้อำนาจรัฐ ขอให้มั่นใจว่าผู้บริหารราชการแผ่นดินมีหน้าที่ทำนุบำรุงประเทศ และประชาชนให้มีความสุขสมบูรณ์ โดยไม่ต้องกังวลว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนไว้หรือไม่ก็ตาม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีในรัฐธรรมนูญนี้ มีลักษณะพิเศษคือการยอมรับนับถือการมีสิทธิเสรีภาพที่สมบูรณ์ยกเว้นจนกว่าจะ ถูกห้าม
นายมีชัย กล่าวต่อว่า องคาพยพทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง การเข้ามาของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ กรธ.คำนึงสิทธิประชาชนที่จะมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง การให้ลงคะแนนว่าไม่เลือกใครแล้วเอามานับเป็นการบอกว่าเสียงของประชาชนสำคัญ ไม่ใช่เอาแต่เสียงของผู้ชนะ การกำหนดวิธิการให้มีส.ว.แบบเลือกไขว้กันเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิทธิทาง การเมืองของประชาชนเป็นจริงเป็นจังโดยไม่ต้องพึ่งพาพรรคการเมือง ส่วนที่ว่าด้วยเรื่องกลไกภายในทางการเมือง เรานึกถึงการปรองดอง การพูดคุยให้เข้าใจมากกว่าการเอาชนะด้วยการยกมือเพียงอย่างเดียว แม้ไม่ได้สร้างความปรองดองอย่างสมบูรณ์แต่เป็นส่วนที่ช่วยให้ความปรองดอง เกิดขึ้นได้ บัตรใบเดียวก็ปรองดองไม่ใช่คนชนะเอาไปหมด คนแพ้อดหมด เราสร้างให้เกิดความอ่อนโยนทางการเมืองมากกว่าเอาชนะกัน รวมทั้งการขจัดการทุจริตที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นปัญหาสำคัญของบ้านเมือง การกำหนดกลไกทางจริยธรรมเพื่อให้เกิดมาตรฐานโดยองค์กรอิสระทั้งหมดร่วมกัน สร้าง
“ผมเข้าใจว่ากลไกที่เราสร้างไว้มีหลายเรื่องที่สนช.และสปท.ไม่ ค่อยเห็นด้วย ก็ยอมรับว่าต่างคนต่างมีแนวคิด แต่ขอได้โปรดเข้าใจว่ากรธ.ฟังมาตลอด และนำไปคิดว่าอะไรที่ดีที่สุด จึงขอให้เข้าใจว่าคน 21 คน คิดได้แบบนี้อาจจะต่างจากคน 200 คนคิด แต่ว่าวันนี้แก้อะไรไม่ได้แล้ว ก็คงต้องเดินหน้ากันต่อไป เพื่อทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ถ้ามันบกพร่องอะไรวันข้างหน้าก็คงไปแก้ไขกันเอง” นายมีชัย กล่าว
‘มีชัย’ชี้ วันนี้แก้อะไรไม่ได้แล้ว ขอช่วยกันเดินหน้าร่างรธน.ต่อ วันหน้าค่อค่อยแก้ไข

"วันนี้แก้อะไรไม่ได้แล้ว ก็คงต้องเดินหน้ากันต่อไป เพื่อทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ถ้ามันบกพร่องอะไรวันข้างหน้าก็คงไปแก้ไขกันเอง”
มีชัย ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, 13 พ.ค.59
ที่มา http://prachatai.org/journal/2016/05/65770

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar