fredag 14 april 2017

ข่าวน่าสนใจ...

Matichon Online - มติชนออนไลน์
แชร์ว่อน! หมุดคณะราษฎรถูกเปลี่ยน ผอ.เขตดุสิตปัดเกี่ยว กรมศิลป์แจงไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 14 เมษายน เพจเฟซบุ๊ก “หมุดคณะราษฎร” ได้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับการเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรบริเวณลานหน้าพระบรมรูปทรงม้า…
ท่วงทำนองของ “นักการเมือง” ต่อ “โรดแมป” อันกำหนดผ่าน”รัฐธรรมนูญ”โดย “คสช.”น่าศึกษา 1 น่าศึกษาใน “ความขัดแย้ง” ขณะเดียวกัน 1 น่าศึกษาใน “ท่าที”…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar