fredag 14 april 2017

ผู้ใด "ปฏิเสธประชาธิปไตย" ทำการบิดเบือนความจริงของประวัติศาสตร์ .. มันผู้นั้นกำลังทำลายตนเอง ทำลายประเทศชาติ ทำร้ายประชาชนไทยทั้งประเทศ..

หมุดคณะราษฎรหายไป พบหมุดใหม่ เขียนว่า “ประชาชนสุขสันต์หน้าใส-ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี…
หมุดคณะราษฏรถูกรื้อถอน พบหมุดใหม่ “ประชาชนสุขสันต์หน้าใส” มาฝังแทนที่
หมุดคณะราษฎรหายไป พบหมุดใหม่ เขียนว่า “ประชาชนสุขสันต์หน้าใส-ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดีในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องคำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง” มาฝังแทนที่ ไร้คำว่า “ประชาธิปไตย”
http://www.prachatai.org/journal/2017/04/71034

(หมายเหตุ-"ทำลายตัวเอง.". อ่อนแอ หวั่นไหว หวาดกลัว เสื่อมสุดๆ  เรื่องราวความจริงที่ตอกย้ำว่าระบบระบอบเผด็จการอำมาติย์ทรราชราชาธิปไตย  ของพวกเหลือบศักดินาชนชั้นปกครองไทยกำลังจะสิ้นสุดลงไปตามกาลเวลา..
ทุกคนควรติดตามเสพข่าว " อ่าน คิด  ฟัง " อย่างมีสติใช้ปัญญาคิดพิจารณาไตร่ตรองแยกแยะด้วยเหตุและผลก่อนเชื่อ(ความเป็นไปได้?)  จะได้เข้าใจถึงเรื่องราวปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยที่มีมานานจากอดีตจนถึงปัจุบันไม่ใช่เพิ่งเกิด...
ปัจจัยสำคัญของผู้ร่วมเดินทางเพื่อปลดปล่อยประเทศชาติและประชาชนเพื่อนร่วมชาติออกเป็นไท...
ดังนั้นผู้ร่วมเดินทางจำเป็นต้องมีอาวุธไว้ติดตัวทุกด้านคือ มีความรอบรู้ มีสติปัญญา มีระเบียบวินัย มีความพร้อมสามารถช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมเดินทางได้ ไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน  เสียสละอดทนทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม...เดินหน้ามุ่งสู่อนาคตจุดหมายปลายทางไปด้วยกัน..
การเดินทางยังอีกไกล "เร็วหรือช้า" ก่อนถึงจุดหมาย ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับการตื่นตัวรับรู้ข่าวสารยกระดับแนวคิด รวมทั้งจิตสำนึกของคนในสังคมมีความพร้อมต้องการปลดปล่อยตัวเองออกเป็นไท)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar