onsdag 19 augusti 2015

ขุนเขาบอก : โดยโองการ.จากสวรรค์…มันผู้นั้น.ต้องวินาศ มวลมหา.ข้าอำมาตย์…เหยียบย่ำชาติ.กันอีกหน ส่งกองทัพ.จากเวหน…ไล่ล่าคน.เพียงคนเดียว.

ขุนเขาบอก:..

หยุดเข่นฆ่า.ประชาชน…ด้วยคำคน.”เทวดา”…..

ด้วยคำสั่ง.จากเบื้องฟ้า…องค์เทวา.ทรงบันดาล
เรียกหมอหมา.พยาบาล…อธิการ.สันดานโหร
สั่งครูบา.เรียกอาจารย์…ตุลาการ.สันดานโจร
ส่งพ่อค้า.มหาโจร…มันดักปล้น.ประเทศไทย

เทพบุตร.เทพธิดา…รับบัญชา.จากสวรรค์
มนุษย์เขลา.คนเหล่านั้น…เรืองอำพัน.สู่สมัย
มันห่างเหิร.เมินเบื้องฟ้า.สู่ประชา.ธิปไตย
ปล่อยเทวา.หน้าผ่องใส…ต้องหมองไหม้.แลอกตรม

เคยพนม.เคยก้มกราบ…เคยซาบซึ้ง.ถึงขุมขน
เคยเทิดทูล.จนเหนือตน…เหนือเวหน.คนสุขสม
บัดนี้หนา.มาแบ่งข้าง…มันหวังสร้าง.ประชาคม
ก้าวสู่โลก.สุขนิยม…ไม่สังคม.เทวดา

เทพบุตร.ดันสุดซอย…ด้วยหวังสอย.ราชศักดิ์
เทพธิดา.เข้าหาญหัก…หวังปกปัก.หวังรักษา
ตามคำขาด.ราชประสงค์…องค์เทพไท้.ผู้ชรา
จากสงคราม.เบื้องฟ้นภา…สู่มหา.ประชาชน

โดยโองการ.จากสวรรค์…มันผู้นั้น.ต้องวินาศ
มวลมหา.ข้าอำมาตย์…เหยียบย่ำชาติ.กันอีกหน
ยุรยาตร.ทัพยาตรา…เพื่อเข่นฆ่า.คนหนึ่งคน
ส่งกองทัพ.จากเวหน…ไล่ล่าคน.เพียงคนเดียว

ครั้นองค์ชาย.เทพบุตร…สัปยุทธ.เทพสตรี
พลันบังเกิด.มิคสัญญี…ปฐพี.นี้หวาดเสียว
มวลมนุษย์.ถูกแบ่งข้าง…เทพผู้สร้าง.กระไรเชียว
สายน้ำไหล.ให้หวาดเสียว…ฝนคลื่นเกลียว.หวาดเสียวใจ

โอ้มนุษย์.หนอมนุษย์…สัปยุทธ.แทนทวยเทพ
อยู่ใต้ตีน.แสนหนาวเหน็บ…รอทวยเทพ.สิ้นอายุไข
รอพระยม.ล้มพระยา…สว่างตา.แสงรำไร
รอพิศแสง.แห่งสมัย…ขอเทพไท้.โปรดประทาน

ยุติธรรม.สู่มหา…ประชาชน.คนรากหญ้า
ความเป็นไท.ให้ประชา…หยุดเถิดหนา.พญาช้างสาร
หญ้าแพรกดอก.ต้องราญแหลก…เมือหญ้าแฝก.กลายร่างมาร
ประเทศใหญ่.ถูกไฟผลาญ…กรรมบันดาล.สู่มหาชน

เที่ยงแท้สิ้น.อจินไตย…ไม่มีใคร.อยู่ค้ำฟ้า
มนุษย์หรือ.ฤาเทวา…ฤาลูกหมา.ข้างถนน
กลายเป็นดิน.สิ้นราคา…ไม่ว่าฟ้า.หรือว่าคน
หยุดเข่นฆ่า.ประชาชน…ด้วยคำคน.”เทวดา”…..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar