måndag 19 oktober 2015

ขุนเขาบอก : เหล้าขวดเก่า......ปลงเสียเถิด. แม่จำเนียร. เพื่อนมันบอก น้ำใต้ศอก. ต้องทนดื่ม. ลืมแม่โขง(สุรา) เหล้าขวดเก่า เมื่อเขาแจก. (ก็)ต้อง(....)ให้ลง ความมั่นคง. ต้องมาก่อน. " ความเป็นไท"......

ขุนเขาบอก:
 
เหล้าขวดเก่า......
 
ฝนมาฟ้าหม่น. พาจิตคนฝันร้าย
ฝนลาฟ้าใส.  อธิปไตยยังไม่คืน
หลังฝนสั่งลา.  ฟ้ายังร้องครืนๆ
พายุกระสุนปืน. ใครขัดขืนคือความตาย
 
เป็นเช่นนี้. มากี่ครั้ง. ตั้งแต่เกิด
ถูกละเมิด. ความเป็นไท. ไร้ความหมาย
ปฎิวัติ. จัดกฎเกณท์. แทบเป็นแทบตาย
แต่สุดท้าย. ปฏิวัติซ้ำ. ย่ำที่เดิม
 
เทพเทวา. ยังองค์เดิม. ไม่เติมแต่ง
ยังแข็งแรง. ยังแปลงร่าง. ยังสร้างเสริม
ยังล้วงลูก. ยังผูกขาด. อำนาจเดิม
ใครเหิมเกริม. อาญาสิทธิ์. สั่งปิดเมือง
 
ดั่งกงเกวียน. ดั่งกงกรรม. กระหน่ำหล้า
พรมนรา.  ประชาชน. ด้วยฝนเหลือง
ยัดข้อหา. แสนประเสริฐ. ระเบิดเมือง
สั่งประเทือง. ปัญญาไท. ด้วยไกปืน
 
จะกี่ครั้ง. จักกี่หน. ต้องทนเจ็บ
ถูกหมัดเห็บ. เกาะหลังหมา. พาข่มขืน
หมาใกล้ตาย. ยังไม่วาย. แจกลูกปืน
หมดที่ยืน. ผืนสุธา. ห่ามันลง
 
ปลงเสียเถิด. แม่จำเนียร. เพื่อนมันบอก
น้ำใต้ศอก. ต้องทนดื่ม. ลืมแม่โขง(สุรา)
เหล้าขวดเก่า  เมื่อเขาแจก. (ก็)ต้อง(....)ให้ลง
ความมั่นคง. ต้องมาก่อน. " ความเป็นไท"......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar