måndag 19 oktober 2015

คลิปรายการทางออกประเทศไทยและความจริงที่ต้องรู้ กับ อ.ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ ประจำวันที่ 19 ต.ค. 58

หลวงตาชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบs foto.


รายการทางออกประเทศไทยและความจริงที่ต้องรู้ ในหัวขัอ ระบอบภูมิพลต้องการทำหมันฝ่ายประชาธิปไตยทั้งประเทศ แล้วพวกเราจะยอมให้ทำหมันพวกเราหรือ??? ดําเนินรายการ อ.ชูพงศ์
คลิก - หลวงตาชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar