torsdag 19 november 2015

ข่าวประชุมเอเปค ครั้งที่ 23 เปิดฉากขึ้นแล้วที่กรุงมะนิลา “การสร้างเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วม การสร้างโลกที่ดีขึ้น”


บีบีซีไทย - BBC Thai
รูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thai
เปิดฉากประชุมเอเปค
การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 23 เปิดฉากขึ้นแล้วที่กรุงมะนิลาเมื่อวาน (18 พ.ย.) กระทรวงต่างประเทศไทยรายงานว่า การประชุมปีนี้ได้กำหนดแนวทางการหารือหลัก ได้แก่ “การสร้างเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วม การสร้างโลกที่ดีขึ้น” (Building Inclusive Economies, Building a Better World) โดยมีประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 3. การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ และ 4. การสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวบีบีซีรายงานว่า เรื่องการก่อการร้าย ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นเรื่องที่ผู้นำทั้ง 21 ชาติ หยิบยกขึ้นมาหารือด้วย ขณะที่ผู้นำเดินทางมาถึงที่ประชุม มีผู้ออกมาประท้วงต่อต้านเอเปคและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ด้วย
รูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thaiรูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thai
รูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thai


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar