onsdag 18 november 2015

ดาไลลามะเตือน มนุษย์เป็นผู้สร้างปัญหาขึ้น .. มนุษย์ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง สวดมนต์ไม่ช่วยอะไรหากไม่ร่วมกันสร้างสันติภาพ " อย่าคาดหวังความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระพุทธเจ้า หรือจากรัฐบาลใด ๆ "

matichononline
ประทานยาขม! ทาไลลามะเตือน"โลกไม่มีทางรอดจากเหตุถล่มปารีส"หาก"มนุษย์ยังเอาแต่สวดมนต์"


"เดลี่ เมล์"รายงานว่า องค์ทาไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งทิเบต ได้ทรงแสดงทัศนะอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับกรณีเหตุการณ์กรุงปารีสถูกกลุ่มก่อการร้ายโจมตี ระบุว่า พระเจ้าจะไม่ทรงช่วยมนุษย์จากเหตุการณ์นี้ เพราะมนุษย์ชอบสร้างแต่ปัญหา และไม่สามารถหวังพึ่งพระเจ้าได้เพียงการสวดมนต์

โดยพระองค์กล่าวว่า การฆ่าผู้อื่นเป็นเรื่องไร้ความชอบธรรมอยู่แล้ว ทว่า การเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นนั้น ไม่สามารถป้องกันได้เฉพาะการสวดมนต์ และ เราไม่สามารถขจัดปัญหาได้ลำพังแค่การเอาแต่สวดมนต์ พร้อมทั้งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธ และเชื่อในเรื่องการสวดมนต์ แต่มนุษย์เป็นผู้สร้างปัญหาขึ้น และขณะนี้เรากำลังขอให้พระเจ้าช่วยแก้ปัญหาให้เรา สิ่งนี้ไร้เหตุผล เพราะพระเจ้าจะบอกว่า คุณต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพราะคุณเป็นคนก่อปัญหานั้นขึ้นมาเอง

นอกจากนี้ พระองค์ได้กล่าวแนะนำว่า เราจำเป็นต้องใช้วิธีอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความเป็นหนึ่งเดียว และความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งหากเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ มันก็จะเกิดความหวังว่า ศตวรรษนี้ จะแตกต่างศตวรรษก่อน ดังนั้น เราจงร่วมมือกันสร้างสันติภาพภายในครอบครัวและสังคม และอย่าคาดหวังความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระพุทธเจ้า หรือจากรัฐบาลใด ๆ
 


-"ชัชชาติ" ชี้ การคิดด้วยเหตุผล เวลาและการลงมือทำ จะสร้างสรรค์พัฒนาให้เติบโตInga kommentarer:

Skicka en kommentar