söndag 29 november 2015

ฟังง่าย เข้าใจง่าย "อ.ชูพงษ์ " ตอบคำถามเปลี่ยนระบอบคืออะไร?

หลวงตาชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบs foto.


อ.ชูพงศ์ 28-11-15
ของฝากวันอาทิตย์ ฟังง่าย เข้าใจง่าย
หลวงตา กับ อาจารย์ หวาน
คลิกฟัง-หลวงตาชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ

อ.ชูพงษ์ ตอบคำถามเปลี่ยนระบอบคืออะไร?
ระบอบที่ประชาชนต้องการอะไร?? คนไทยไม่จำเป็นต้องมีระบอบราชาธิปไตย…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar