fredag 29 april 2016

บีบีซีไทย - BBC Thai

บีบีซีไทย - BBC Thai
บีบีซีไทย - BBC Thai's photo.
คุณจะระมัดระวังในการแสดงความเห็นมากขึ้นไหม หลังจาก กกต.ประกาศสิ่งที่ทำได้ 6 ข้อ-ทำไม่ได้ 8 ข้อ ในระหว่างทำประชามติร่าง รธน.
วันนี้ (29 เม.ย.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติว่าจะออกประกาศหลักเกณฑ์การแสดงความเห็นในการออกเสียงประชามติ ซึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะมีผลบังคับใช้ไม่เกินสัปดาห์หน้า โดยสิ่งที่ทำได้มี 6 ข้อ ทำไม่ได้มี 8 ข้อ
สิ่งที่ทำได้คือ
1. ศึกษาข้อมูลก่อนแสดงความเห็น
 2. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
3. ด้วยข้อมูลชัดเจนไม่บิดเบือน
4. ให้อ้างอิงงานวิจัยตามหลักวิชาการ 
5. ให้สัมภาษณ์สื่อพร้อมเหตุผลของตัวเอง 
6. นำเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลความเห็นในเว็บไซต์โดยไม่ใส่ความเห็นเพิ่มเติม

ส่วนสิ่งที่ทำไม่ได้คือ
1. ให้สัมภาษณ์เรื่องเท็จ ก้าวร้าว ปลุกระดมหรือข่มขู่
 2. นำเข้า-ส่งต่อข้อมูลตามข้อ 1 ทางเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ทำหรือส่งสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอันมีลักษณะตามข้อ1
 4. จัดสัมมนา อภิปรายโดยไม่มีหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา สื่อเข้าร่วม และมีเจตนาเพื่อปลุกระดมทางการเมือง
5. ชวนใส่เสื้อ ติดป้าย เข็มกลัด ธง ริบบิ้น หรือเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรณรงค์เพื่อปลุกระดมทางการเมือง
6. แจกแผ่นพับอันมีข้อความเท็จ ก้าวร้าว ปลุกระดมทางการเมือง
7. รายงานข่าวหรือจัดรายการนำไปสู่การปลุกระดมหรือสร้างความวุ่นวายในสังคม
8. รณรงค์ให้คนออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ปลุกระดมหรือขัดขวางการออกเสียง ‪#‎ประชามติ‬ ‪#‎ร่างรัฐธรรมนูญ‬

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar