onsdag 27 april 2016

Chaturon Chaisang.......ปล่อยประชาชนผู้บริสุทธิ์ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต้องได้รับการคุ้มครอง

Chaturon Chaisang
-เมื่อเช้าผมแสดงความเห็นไม่รับรัฐธรรมนูญไป หลายคนก็เป็นห่วง พอบ่ายคุณสุเทพ กปปส. แถลงสนับสนุน หลายคนก็เลยหายห่วง เพราะน่าจะพูดได้ทั้งสองฝ่าย แต่บางคนก็ยังห่วงเพราะคุณสุเทพสนับสนุน แต่ผมไม่สนับสนุนแสดงว่าคนยังไม่เชื่อว่าพูดได้ทั้งสองฝ่าย
Chaturon Chaisang 
วันนี้คณะทนายได้มีคำชี้แจง จึงนำมาเสนอให้อ่านกันครับ    ขอชี้แจง ความเป็นมาคดีอัยการศาลทหารฟ้องนายจาตุรนต์ ฉายแสง และสถานะล่าสุดถึงวันที่ 24 เมษายน 2559กรณีอัยการทหารสั่งฟ้องนายจาตุรนต์ ฉายแสงใน 3 ฐานความผิด คือ ฝ่าฝืนคำสั่งเรียกรายงานตัวของ คสช. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยศาลทหารกรุงเทพและศาลอาญากรุงเทพใต้มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องเขตอำนาจ ศาล จึงต้องส่งความเห็นส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจหน้าที่ระหว่าง ศาลวินิจฉัยก่อนหน้านี้ นายจาตุรน...คลิกอ่านต่อ-See More
Chaturon Chaisang
คำชี้แจง ความคืบหน้าคดีอัยการศาลทหารกรุงเทพ ฟ้องนายจาตุรนต์ ฉายแสง
กรณีอัยการศาลทหารสั่งฟ้องนายจาตุรนต์ ฉายแสงใน 3 ฐานความผิด คือ ฝ่าฝืนคำสั่งเรียกรายงานตัวของ คสช. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยศาลทหารกรุงเทพและศาลอาญากรุงเทพใต้มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องเขตอำนาจ ศาล จึงต้องส่งความเห็นให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวิ นิจฉั...
ขอชี้แจง ความเป็นมาคดีอัยการศาลทหารฟ้องนายจาตุรนต์ ฉายแสง และสถานะล่าสุดถึงวันที่ 24 เมษายน 2559
กรณีอัยการทหารสั่งฟ้องนายจาตุรนต์ ฉายแสงใน 3 ฐานความผิด คือ ฝ่าฝืนคำสั่งเรียกรายงานตัวของ คสช. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยศาลทหารกรุงเทพและศาลอาญากรุงเทพใต้มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องเขตอำนาจ ศาล จึงต้องส่งความเห็นส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจหน้าที่ระหว่าง ศาลวินิจฉัย
ก่อนหน้านี้ นายจาตุรน...คลิกอ่านต่อ-See More

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar