torsdag 21 april 2016

เทวาหรือซานตาน...ก็ไม่ต่างกัน........

ขุนเขาบอก :
เทวาหรือซานตาน...ก็ไม่ต่างกัน........  

หลบซ่อนตัวตน...ให้ตัวโขนออกหน้า  
ปีกลายพฤษภา...เข่นฆ่าเกลื่อนถนน  
หลบหลีกปลีกหนี...เหมือนชีวีไม่ใช่คน  
ซ่อนเงื่อนซ่อนกล...เป็นคนเทวดา  

อยู่ทิพย์วิมาน...ใจซานตานก็เท่านั้น  
ดับชีพดับขันธ์...ก็เทียมกันนั้นแหละหนา  
ซานตานร่างคน...หรือคนร่างเทวา  
เหนือมนุษย์มนา...เหนือฟ้าได้เยี่ยงไร  

จะจูงควายจูงหมา...ก็มีค่าเท่ากัน  
แต่ควายของฉัน...มันมีค่ากว่าไหนๆ  
ทำไร่ไถนา...ดีกว่าหมาบานตะไท  
แต่หมานั้นไซร์...แค่รับใช้เทวดา  

แต่งองค์ทรงยศ...ตรากฎสวรรค์  
ใครเหยียดหยามฉัน...ชีวิตมันต้องผวา  
กำหนดกฎเกณฑ์...ให้ตนเป็นเทวดา  
สรวมหัวโขนรูปชฎา...ให้ขี้ข้ามันฆ่าคน  

นั่นซาตานนี่หวา...เทวดาเสียที่ไหน  
ชาติบ้านเมืองเจียนบรรลัย...ใครฆ่าใครข้าไม่สน  
แอบซ่อนเร้นเป็นเทวา...โปรยเมตตาสู่มวลชน  
หวังเก็บเกี่ยวศรัทธาผล...แท้ร่างตนคือซาตาน  

โอ้องค์อิน.ทราชา...องค์เทวาผู้สูงส่ง  
เมื่อซาตานมันอ่าองค์...ทรงเครื่องเทพมาแปลงสาร เทวดาในร่างคน...
เข่นฆ่าคนดั่งซาตาน ขอองค์อินทร์โปรดสงสาร...ปลดซาตานจากเทวา...... . .พลิกฟ้าแผ่นดินแทบตาย..แท้อยู่ข้างกาย “ ซากเทวดา “.......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar