lördag 30 april 2016

Chaturon Chaisang.....F ครับ F ครับ

Chaturon Chaisang's photo. 
 ประชามติต้องเสรีและเป็นธรรม
Chaturon Chaisang 
อ่าน หลักเกณฑ์กกต.อีกรอบและอ่านความเห็นหลายๆท่าน เรียกว่าฟังความรอบด้านมากขึ้นแล้ว เชื่อว่าการจำกัดเสรีภาพจะยังคงหนักหนาต่อไป ผมจึงเปลี่ยนใจจากที่ให้เกรด D เป็น F แล้วครับ
ผมไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จริงๆครับ ร่างรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้ให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศ จึงไม่ดีครับ

ผมอ่านประกาศกกต.จากที่มีการชี้แจงแล้วมีความเข้าใจและเห็นว่าเป็นปัญหาดังนี้ครับ
หลักเกณฑ์ที่ว่าทำไม่ได้ข้อ3. การทำหรือส่งสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอันมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงหยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่ หมายความว่าถ้าไม่ก้าวร้าวรุนแรง หยาบคาย ปลุกระดมหรือข่มขู่ก็ย่อมทำได้
ข้อ4. การจัดเวทีสัมมนา อภิปราย โดยกลุ่มองค์กรต่างๆที่ไม่มีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรสื่อมวลชน ตามกฎหมายเข้าร่วมและมีเจตนาเพื่อปลุกระดมทางการเมือง หมายความว่าถ้าไม่มีเจตนาเพื่อปลุกระดมก็ย่อมทำได้ แต่จะถูก...คลิกอ่านต่อ-See More

Chaturon Chaisangหลักเกณฑ์ของกกต.เรื่อง ทำได้- ทำไม่ได้ ถ้าให้คะแนนก็ให้ได้แค่เกรด D สำหรับการสอบระดับประถม คือผ่านแบบอ่อนมาก
ที่ยังให้ผ่านเพราะอย่างน้อยยังทำให้เห็นว่าการแสดงความเห็นและเผยแพร่ความ คิดเห็นนั้นทำได้ ไม่ใช่อย่างที่มีการพูดกันปาวๆราวกับว่าใครก็พูดอะไรไม่ได้ โดยเฉพาะการไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญที่ผู้มีอำนาจพูดเหมือนกับแสดงความ เห็นไม่ได้เลย
แต่หลักเกณฑ์นี้มีปัญหาที่เน้นเรื่องทำไม่ได้มากกว่าทำได้ เรื่องที่ควรจัดไว้ในประเภททำได้หลายข้อก็กลับเอาไปไว้ในประเภททำไม่ได้ เปิดช่องให้มีกา...คลิกอ่านต่อ-See More
มี โอกาสคุยกับประชาชนมาบ้าง พบว่าช่วงหลังนี้กับสัก 3-4 เดือนก่อนมีความเห็นทางการเมืองต่างกันมาก เมื่อก่อนนี้จะมาบอกว่า"ไม่ต้องห่วง เลือกตั้งก็ชนะ" แต่ช่วงหลังนี้บอกว่า"ไม่ต้องห่วง ไม่รับแน่" ส่วนที่ฝากความหวังกับการเลือกตั้งก็ยังมีบ้าง แต่พอคุยกันสักพักก็บอกว่า "อย่างนี้เลือกตั้งก็ไม่มีประโยชน์ซิ่"
นี่คือประเด็นทางการเมืองที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในช่วงต่อไปนี้ครับ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar