tisdag 19 april 2016

ผู้ทรนง....สองพ่อลูกที่รักความถูกต้องยุติธรรม แน่วแน่มั่นคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย .ปฎิเสธไม่ยอมรับ"คำสั่งคือกฎหมาย"ของระบอบเผด็จการทรราช......"หนูรักพ่อ เพราะพ่อสู้เพื่อประชาธิปไตย หนูรักพ่อ เพราะพ่อสู้เพื่อประชาชน" - น้องเฟ วีรดา เมืองสุข


แม้จะเหลือเรา 2 พ่อลูก เราก็จะสู้มันค่ะ
สู้กับมันให้ถึงที่สุด!!!

#สะเทือนใจ

คลิกอ่านต่อทั้งหมด-"หนูรักพ่อ เพราะพ่อสู้เพื่อประชาธิปไตย หนูรักพ่อ เพราะพ่อสู้เพื่อประชาชน" - 
น้องเฟ วีรดา เมืองสุข"

(หมายเหตุ- ร่วมเป็นกำลังใจให้สองพ่อลูกครอบครัว"เมืองสุข" ที่ลุกขึ้นทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและค่าของความเป็นคนของตนเอง    ฝากบอกถึงเธอ..วีรดา.รวมทั้งเยาวชนคนหนุ่มสาวคลื่นลูกใหม่    ในอนาคตอยากอยู่ในสังคมแบบไหน? ปกครองด้วยระบอบใด?   พวกท่านต้องคิดเลือกเอง
อยากได้สังคมในระบอบประชาธิปไทย ?ทุกคนต้องพัฒนาตัวเองคิดช่วยเหลือตัวเองก่อน  แล้วจึงร่วมช่วยกันวางรากฐานเพื่อนำพาสังคมเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย   สร้างสังคมให้เข้าถึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงได้). 
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar