onsdag 27 april 2016

ประชาธิปไตยไม่ได้หล่นมาจากท้องฟ้า

ประชาธิปไตยไม่ได้หล่นมาจากท้องฟ้า  มีแต่ประชาชนไทยทุกคนเท่านั้นต้องลุกขึ้นช่วยตัวเอง จะนั่งรอให้คณะคสช.ลงจากอำนาจนั้นอย่าหวัง  ไม่มีที่ไหนในโลกที่พวกเผด็จการจะยอมลงจากอำนาจ    หยากได้ประชาธิปไตยคนไทยทุกคนต้องรู้จักคิดช่วยเหลือปลดปล่อยตัวเองออกเป็นไทก่อน   โดยช่วยกันโค่นล้มระบอบเผด็จการทรราชราชาธิปไตยลง แล้วจึงช่วยกันสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่   นี่คือหนทางที่จะได้ประชาธิปไตย   

การโค่นล้มระบอบราชาธิปไตย หรือระบอบเผด็จการภูมิพลลงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นภาระกิจ เป็นสิทธิและหน้าที่ของคนไทยทุกคนอย่างชอบธรรมตามธรรมชาติของสังคมของมนุษย์ชาติที่เจริญแล้ว เพราะสังคมต้องมีการพัฒนาก้าวหน้า เมื่อสังคมใดพัฒนามาถึงจุดเสื่อมสุดประชาชนในสังคมนั้นเกิดการขัดแย้งกันอย่างรุนแรง เมื่อความขัดแย้งถึงจุดสูงสุดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น การเปลี่ยนนี้จะนำไปสู่สังคมใหม่ที่ดีกว่า 

ถ้าจะให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนและปวงชนเป็นผู้ใช้อำนาจนั้น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนมากของสังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม  

การที่จะได้ประชาธิปไตยมาโดยสันติวิธีโดยผ่านการเลือกตั้งทางรัฐสภานั้นได้ถูกปิดกั้นหมดทุกทาง เพราะสังคมไทยถูกครอบงำอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการของกษัตริย์ภูมิพล ซึ่งเป็นระบอบนายทุนผูกขาดที่ใหญ่ที่สุดของชาติเอารัดเอาเปรียบ และกดขี่ขููดรีด ห่มเหงรังแกคนไทยอย่างโหดเหี้ยมที่สุดในโลก โดยเฉพาะภูมิพลเองเป็นจอมหลอกลวงโลก เป็นกษัตริย์ที่เลวทรามที่สุดแห่งยุค สั่งฆ่าประชาชนชาวไทยมาเหมือนกับผักปลา..

เมื่อวิธีการต่อสู้ทางสันติวิธีได้ถูกปิดกั้นอย่างนี้ ประชาชนก็ไม่มีทางเลีอกนอกจากรวมตัวกันเพื่อโค่นล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ภูมิพลลงให้ได้

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar