måndag 18 april 2016

การปฎิเสธไม่ยอมรับ ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของคนไทยทุกคนพึงกระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมายและไม่ถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง....

 Prachatai's photo.
"จะเอาผมไปปรับทัศนคติอีกกี่ครั้งผมก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้"
วัฒนา เมืองสุข
ในโพสต์สุดท้ายก่อนเข้าค่าย (อีกครั้งหนึ่ง), 18 เม.ย.59
http://prachatai.org/journal/2016/04/65293


(หมายเหตุ-ฝากถึงคุณวัฒนา  เมืองสุข  จงเชื่อมั่นในตัวคุณเอง กล้าคิดกล้าทำกล้าปฎิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องยุติธรรม  อย่าได้หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆ (ขอยืนยันว่าคุณไม่ได้ทำผิดไม่ได้คิดร้ายต่อประเทศชาติแต่อย่างใด )

การที่คุณมามอบตัวกับทหารตามสัญญา  คุณได้พิสูจน์ให้สังคมไทยและสะงคมโลกได้รับรู้ว่า  ประเทศไทยยังเลือลูกผู้ชายคนจริงทำจริงมีความรับผิดชอบหลงเหลืออยู่ในสังคม  "ตอแหลแลนด์แดนเผด็จการ" ที่มีคำสั่งเป็นกฎหมาย  มาล่วงสะเมิดสทธิส่วนตัวของคุณถึงสองครั้งทั้งๆที่ไ่ม่ได้ทำผิดคิดร้ายใดๆ..กาลเวลาและ.สถานการณ์จะสร้างคุณให้เข้มแข็ง  การมีสติใช้ปัญญาจะทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ.ไปได้ด้วยดี

การคุกคามล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวอย่างไม่เป็นธรรมถึงสองครั้งของทหาร   นับเป็นการกระทำที่น่าอับอาย และ ได้ถูกประจานรับรู้กันไปทั่วโลก

ท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้คุณวัฒนาและครอบครัว  จงมีจิตใจที่เข้มแข็ง แน่วแน่มั่นคง ยึดมั่นในความถูกต้องยุติธรรม   กล้าคิดกล้าทำลุกขึ้นเรียกร้องต้องการความถูกต้องยุติธรรมให้ตัวเองและสังคมไม่ยอมก้มัวให้เผด็จการ   จิตใจน่าเคารพมากขอให้โชคดี.....ด้วยความปรารถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar