söndag 24 april 2016

" สุพรรนบรรหารบุรี" โมเดล.. ผลงานที่"บรรหาร ศิลปอาชา" สร้างไว้ให้สุพรรนบ้านเกิด "ทำไมพัฒนาแค่จังหวัดสุพรรณ? " คำตอบนายบรรหารใช้เป็นฐานสำหรับสร้างอานาจักรฐานะทางการเมืองของตนขึ้นมาเพื่อเป็นนายทุนผูกขาดเล่นการเมืองเข้าไปนั่งในรัฐสภาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ให้ครอบครัวและวงค์ตระกูลของตนเอง...

prachachat คุณ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย 83 ปี หากถามว่าคนรุ่นผมจดจำอะไรเกี่ยวกับคุณบรรหารได้บ้าง? โดยส่วนตัว สิ่งแรกที่ผมจำได้เกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ ก็คือ การที่ท่านถูกเล่นงาน/ชกใต้เข็มขัดในเรื่อง “สัญชาติ”…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar