söndag 24 april 2016

ข่าวประชาไท...

4 กระทรวง ขีดเส้นตายตัดสินต่อใบอนุญาตเหมืองแร่ทองคำ บริษัทอัคราฯ ภายใน 2 อาทิตย์ ชี้ยังไม่สามารถสรุปได้แน่นอนว่าความเจ็บป่วยของชาวบ้านจากไซยาไนด์ สารหนู…คณะ สงฆ์กรุงเทพมหานครและภาคกลาง 500 รูป ร่วมประกาศอุกเขปนียกรรม 'พุทธะอิสระ' ชี้ผิดพระวินัย ข้อ 200 ประพฤติไม่เหมาะสม ก่อวิวาท ระราน…
ภิกษุสงฆ์ 500 รูปร่วมประกาศอุกเขปนียกรรม 'พุทธะอิสระ'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar