måndag 25 april 2016

ภูมิพลกับคสช. ( คณะสัตว์แห่งชาติ )

 

บุคคลคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกคณะสัตว์ชั่ว หรือ ( คณะสัตว์แห่งชาติ ) เหล่านี้อย่างไร ? 

ในปี พศ. ๒๕๐๐ วันที่ ๑๖ กันยายน เวลา ๑๙ นาฬิกา สฤษดิ์ ยึดอำนาจ ขับไล่จอมพลแปลกและเผ่าออกนอกประเทศ ก็โดยการวางแผนของกษัตริย์ภูมิพล เพราะในวันนั้นเองที่จอมพลแปลกเข้าพบกษัตริย์ เพื่อขอรื้อฟื้นคดีการลอบปลงพระชนต์ในหลวงอานันทม์ หรือ ร. ๘ ขึ้นมาพิจารณาใหม่ เพราะมีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลังจาก เผ่าได้พบกับนาย บุศย์ ปัตมศริน หนึ่งในสามทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่เป็นพระยานปากเอกก่อนที่จะถูกประหาร ชีวิต ได้ทราบความจริงว่าใครคือผู้ลอบปรงพระชนต์ รัชกาลที่ ๘ ทำให้กษัตริย์ภูมิพลรู้สึกอึดอัดหน้าตาซีดลงจนเห็นได้ชัดในวันนั้น

หลังจากจอมพลแปลก อำลากลับ ภูมิพลได้เรียกให้ สฤษดิ์เข้าพบทันทีและบอกกับสฤษดิ์ว่า จอมพลแปลกจะขอปลดสฤษดิ์ออกจากตำแหน่ง สฤษดิ์จึงชิงยึดอำนาจเสียเลยในวันนั้น เวลา ๑๙ นาฬิกา ๓ ชั่วโมงก่อนที่เผ่าจะยึดอำนาจในวันเดียวกันเพราะเผ่าก็มีแผนการอยู่แล้ว นับว่าโชคยังเข้าข้างภูมิพล 

เพราะ เหตุการณ์ในครั้งนั้นกษัตริย์ภูมิพลกำลังตกอยู่ในสภาพที่ล่อแหลมมาก โดย ๑) ถ้าจอมพลแปลกรื้อฟื้นคดีลอบปลงพระชนต์ ร. ๘ ขึ้นมาอีก ภูมิพลก็จะต้องถูกถอดออกจากการเป็นกษัตริย์และต้องติดคุกแน่นอนเพราะมีหลัก ฐานพระยานครบถ้วนว่าใครคือตัวการลอบปลงพระชนต์ ร. ๘  หรือ ๒) ถ้าเผ่ายึดอำนาจได้เสร็จตามแผนการคือหลัง สฤษดิ์ไป เพียง ๓ ชั่วโมง ประเทศไทยต้องถูกเปลี่ยนเป็นระบอบ สาธารณะรัฐไปในทันที ระบอบกษัตริย์ก็ต้องสิ้นสุดลง นับว่ากษัตริย์ภูมิพลยังโชคดีและรอดตัวไปอีกครั้ง

เมื่อสฤษดิ์ยึดอำนาจได้แล้วกษัตริย์ก็ได้แต่งตั้งให้สฤษดิ์ เป็นผู้มีอำนาจเต็มรักษากรุงเทพมหานคร ฯ เลยโดยไม่ต้องมีการรับสนองพระบรมราชองค์การ ซึ่งผิดจากประเพนีการปกครองในระบอบราชาธิปไตย...การยึดอำนาจของสฤษดิ์เป็น การต่ออายุให้แก่ระบอบเผด็จการกษัตริย์ภูมิพลต่อไปอีก สฤษดิ์จึงกลายเป็นขุนพลคู่บัลลังก์ให้แก่กษัตริย์และครอบครัวของกษัตริย์ และกลายเป็นจอมเผด็จการที่ขัดขวางระบอบประชาธิปไตยไม่ให้เกิดได้ผุดได้ใน เมืองไทยเป็นเวลายาวนานโดยการสนับสนุนของกษัตริย์ภูมิพล  เหมือนกับที่ให้การสนับสนุน แก่ ประยุทธ์เหล่อยู่ในเวลานี้ เมื่อสฤษดิ์ตายลง แม่ของกษัตริย์ นางสังวาลได้เขียนสดุดีให้แก่สฤษดิ์ไว้ว้า " ไม่ว่าเขาจะโกงกินไปสักเท่าไหร่ และมีเมียสักกี่ร้อยคน แต่เขาคือ ขุนพลคู่บัลลังก์ " 

เมื่อมาถึง วันที่ ๒๒ พค. ๒๕๕๗ สถาณะของกษัตริย์ภูมิพลก็คอนแคลนมากเห็นท่าจะไปไม่รอดภูมิพลจึงสั่งให้ประยุทธ์ และพวกทำการยึดอำนาจ เพื่อรักษาระบอบเผด็จการของกษัตริย์เอาไว้ นี่คือการเกิดของ คสช ( คณะสัตว์แห่งชาติ ) และนี่คือความสัมพันธ์ของกษัตริย์ภูมิพลที่ทำตัวเป็น เตมีย์ใบ้ไม่พูดไม่จาทำหน้าตาเฉยเหมือนทองไม่รู้ร้อน ปล่อยให้พวกขี้ข้าหน้าม้าที่เป็นสุนัขรับใช้กดขี่ห่มเหงประชาชน ปล้นประเทศชาติ ปล้นสิทธิเสรีภาพ ปล้นประชาธิปไตยอย่างไม่มีความละอายแก่ใจเพียงให้ตัวเองได้นั่งบัลลังก์ เลือดและเพื่อเตรียมสืบทอดให้แก่ลูกสาวที่มีจิตวิปลาศทางเพศนั้นต่อไป...

 
นี่คือไอ้ตัวเผด็จการสราญศรี เตมีย์ใบ้... ไม่พูดจาหน้าตาเฉยเมย...
'ในหลวง' ทรงบวงสรวงพระชัยมงคล

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar