torsdag 5 november 2015

"อ่าน" ข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมรอบตัวเรา ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองกับครอบครัวและคนในสังคมส่วนรวม ถามคนในสังคมจะช่วยเหลือตัวเองและสังคมได้อย่างไร?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar