lördag 7 november 2015

ที่นี่ประเทศไทย .อะไรๆก็ไม่ปกติผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดวิบัติไปหมด .สังคมเต็มไปด้วยเรื่องราวด้านลบ บ่งบอกถึงสภาพสังคมที่วิปริตเสื่อมโทรม คนเจ็บป่วยทางจิต ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สังคมไร้กฎกติกา ไร้ความยุติธรรม กลายเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายรอบด้าน.คนอยู่กันอย่างไร้อนาคต. แล้วคนในสังคมจะอยู่กันอย่างไร?

ข่าวสดออนไลน์-khaosodInga kommentarer:

Skicka en kommentar