fredag 13 november 2015

ข่าว Prachatai


13 พ.ย. 2558 ผู้สื่อข่าวได้ราบแจ้งว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา หน้าทำเนียบรัฐบาล นางสาวนันทวัน หาญดี นายอุบล อยู่หว้า นางสาวกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา นายนิมิตร์ เทียนอุดม นายสามารถ สะกวี และนายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ ตัวแทนจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนรวม 9 องค์กร นำโดยเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร และกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.จีเอ็มโอซ...ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อบรรษัท รวมถึงการคัดค้านการเข้าร่วม ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP) ซึ่งจะทำให้เกิดการผู้ขาดเมล็ดพันธุ์และผลกระทบอื่นๆที่เกิดจากการขยายสิทธิผูกขาดด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โดยก่อนการยื่นจดหมาย เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนได้จัดแสดงกิจกรรมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการคัดค้าน โดยจัดให้มีชายแต่งตัวด้วยกางเกงทหารลายพรางใส่เสื้อสูทสีดำ สวมหมวกงอบชาวนาที่คาดด้วยสีธงชาติสหรัฐ แสดงท่าเหยียบย่ำพืชผลของเกษตรกร เพื่อสะท้อนถึงการเหยียบย่ำอธิปไตยและความมั่นคงทางอาหาร
จากนั้นได้จัดแสดงการคัดค้านเชิงสัญลักษณ์และการอภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว และรวมถึงการแสดงความเห็นคัดค้านการ
เข้าร่วม TPP แล้ว ตัวแทนของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 9 องค์กรซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร
กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, มูลนิธิชีววิถี, มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ประเทศไทย, เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์, เครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ ได้ยื่นจดหมายคัดค้าต่อ นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน ทำเนียบรัฐบาล เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการรับจดหมายดังกล่าว

นายสุขสวัสดิ์ แจ้งแก่ผู้ชุมนุมว่าจะได้จัดส่งจดหมายฉบับดังกล่าวไปยังเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. รายงานจากกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “จากทุ่งบางเขนสู่ราชดำเนิน : เกษตรศาสตร์กับการเมืองไทย" ซึ่งจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วย กลุ่มเสรีนนทรี และ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ถูกตัดไฟแล้ว
ขณะที่ก่อนหน้านี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และประกาศคสช. ขู่ พร้อมรปภ.เก็บเก้าอี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://prachatai.org/journal/2015/11/62421

นักศึกษานักกิจกรรมจัดห้องเรียนสาธารณะ “จากทุ่งบางเขนสู่ราชดำเนิน : เกษตรศาสตร์กับการเมืองไทย" ต่อ หลังตำรวจยกกฎหมายชุมนุม ประกาศ คสช. ขู่ แถม รปภ.เก็บเก้าอี้ เปิด…
นั่งพื้นจัดห้องเรียนสาธารณะต่อที่ ม.เกษตร หลัง ตร.ยกกม.ชุมนุมขู่ – รปภ.เก็บเก้าอี้
นักศึกษานักกิจกรรมจัดห้องเรียนสาธารณะ “จากทุ่งบางเขนสู่ราชดำเนิน : เกษตรศาสตร์กับการเมืองไทย" ต่อ หลังตำรวจยกกฎหมายชุมนุม ประกาศ คสช. ขู่ แถม รปภ.เก็บเก้าอี้ เปิด พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ใช้บังคับแก่การชุมนุมภายในสถานศึกษา
http://prachatai.org/journal/2015/11/62421
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 3 ระบุว่า พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การชุมนุมสาธารณะ (4) การชุมนุมภายในสถานศึกษา

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar