söndag 27 december 2015

อย่าคิดสั้นๆ..อย่าสร้างหนี้เพิ่ม.. ตั้งสติเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม."รัดเข็มขัด "เก็บออมใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เพื่อรับมือกับภาวะยุคข้าวยากหมากแพง "ยุคมืด" สืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเรื้อรังไม่ฟื้นตัว การแย่งชิงอำนาจทางการเมือง สังคมวิปริตเสื่อมโทรม ปัญหาลากยาวเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่2559...


matichononline

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar