onsdag 30 december 2015

"ส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙..."...นับถอยหลัง อ่าน คิด ติดตามข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายวัน ซึ่งสะท้อนภาพ "ความเป็นจริง" ของบ้านเมืองที่คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น..ไร้รัฐธรรมนูญ. สังคมที่คน ไร้สิทธิ ไร้เสียง ไร้ความยุติธรรม ไร้อนาคต อยู่ในยุคมืดเหมือนเดิม...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar