ที่มาของภาพ: เพจ FCCT
คสช.เจรจาสมาคมสื่อต่างประเทศ-ก่อนยอมให้เสวนาหัวข้อเสรีภาพทางวิชาการ
นายทหารพระธรรมนูญ ขอเจรจากับกรรมการของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย หรือ FCCT กินเวลากว่า 90 นาที สุดท้ายยอมให้ FCCT จัดเสวนาหัวข้อ "เสรีภาพทางวิชาการภายใต้กองทัพ"
ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย หรือ FCCT จัดเสวนาหัวข้อ "เสรีภาพทางวิชาการภายใต้กองทัพ" (Academic Freedom Under the Military) เมื่อคืนวันที่ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยทาง FCCT เชิญวิทยากรที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยร่วมอภิปราย ประกอบด้วย  ฐิติพล ภักดีวานิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เอกชัย ไชยนุวัติ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อย่างไรก็ตามในเพจของ FCCT ระบุว่า ก่อนเริ่มเสวนา พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ นายทหารพระธรรมนูญ เสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาฝ่ายกฎหมาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางมาเจรจากับกรรมการของ FCCT กินเวลา 90 นาที ก่อนที่จะอนุญาตให้ FCCT จัดเสวนาดังกล่าว