onsdag 23 december 2015

."อันตรายรอบด้าน".ข่าวรายวัน.เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่นับวันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยไร้กฎกติกาวิปริตเสื่อมโทรมโจรมาเฟียผู้มีอิทธิพลเต็มเมือง เจ้าหน้าที่รัฐไร้สมรรถภาพ???....Inga kommentarer:

Skicka en kommentar