torsdag 17 december 2015

เกียรติยศของเผด็จการ??มีที่ไหน??22พ.ค57 ปล้นยึดอำนาจรัฐยังทำมาแล้ว
(หมายเหตุ- เกียรติยศของเผด็จการ?มีที่ไหน?ปล้นยึดอำนาจรัฐยังทำมาแล้ว  อีกอย่างวันนี้"คสช."ถูกบีบจากทุกด้านมีสภาพลูกผีลูกคนอยู่ในอำนาจที่สั่นคลอนเต็มไปด้วยความหวาดระแวง  สั่งไล่ล่าคนที่เห็นต่างยัดเยียดข้อหาจับขังคุกทหารไม่เว้นแต่ละวัน ใครจะเชื่อ?อิสรภาพคือสิ่งที่ควรหวงแหนไม่ควรกลับตราบใดที่ประเทศไทยยังอญุ่ภายใต้"ระบอบภูมิพล"อันตรายๆๆๆ)


 

สิริวิชญ์และพ่อของธเนตร (หัวอกคนเป็นพ่อ)
คลิกอ่าน-ศาลยกคำร้อง 2 ครั้งรวดขอปล่อย‘ธเนตร’ ชี้ทหารมีอำนาจ –พ่อร้องขอความเมตตา มทบ.11 ขอส่งตัวรักษา(หมายเหตุ -.ไม่ใช่ความผิดของเด็กแน่นอน.??ต้องโทษที่ระบอบการปกครอง....เพราะปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดของสังคมไทยเกิดจากระบอบการปกครองในระบอบอำมาตย์เผด็จการทรราชราชาธิปไตยที่ย้อนยุคโบราณล้าหลังปกครองประเทศ  ไม่ยอมปรับเปลี่ยนก้าวไปตามยุคสมัยที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ที่ทุกด้าน  โดยเฉพาะการสื่อสารโลกไร้พรหมแดน  ทำให้คนในสังคมไทยตื่นตัวมองเห็นและได้รู้ความจริงว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคม  ถูกเอารัฐเอาเปรียบถูกกดขี่ข่มเหงจากคนอีกชนชั้นหนึ่ง(ส่วนน้อย)ที่เสวยสุขกอบโกยผลประโยชน์จากการทำนาบนหลังคน มาอย่างยาวนาน ที่ทำให้คนอีกส่วนหนึ่ง(ส่วนมาก)ในสังคมตกเป็นชนชั้นล่างตั้งแต่เกิด  .ขาดปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต  ขาดการศึกษา  ขาดโอกาสทุกด้าน ไม่สามารถนำตัวเองออกจากวังวนของความยากจนด้อยโอกาสได้  เริ่มจากบรรพบุรุษจนตกถึงลูกหลาน.."วงจรอุบาทว์"ในสังคมไทย.ที่คนในสังคมไทยต้องต้องตื่นตัวยอมรับความจริง  ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นในสังคมให้ลดน้อยลง   เริ่มที่ปฏิรูประบอบการปกครอง  รวมทั้งคนในสังคมที่เกิดมามีโอกาสมีความพร้อมต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดตัวเองเลิกกอบโกยผลประโยชน์ให้ตัวเองและเครือข่าย  โดยคืนกำไรส่วนเกินช่วยเหลือสังคม   เปิดโอกาสให้คนในสังคมชั้นล่างได้มีการศึกษาได้พัฒนาตัวเองตามความสามารถ  ได้มีอาชีพรายได้ประจำเพื่อเลี้ยงตัวเองและจุนเจือครอบครัว  สังคมไทยคงสงบน่าอยู่อาศัยกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอน...


นประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง  ความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม"คนจน  คนรวย "จะมีไม่มากนับเป็นเปอร์เซ็นแล้วถือว่าน้อยมาก  เพราะรัฐพัฒนาคนในสังคมโดยให้การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถของแต่ละคน   เรียนจบแล้วมีงานทำ  เสียภาษีให้รัฐ  รัฐนำเงินภาษีมาจัดสรรบริหารสังคมในแต่ละด้าน  คนในสังคมให้การยอมรับสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ไม่เลือกชั้นวรรณะ)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar