söndag 20 december 2015

ติดตามข่าว ความเคลื่อนไหวร่างรัฐธรรมนูญ"ฉบับมีชัย".ใกล้คลอด? ผ่านไม่ผ่าน? ทำประชามติ?..มีเลือกตั้ง? ความหวังที่เลือนลางของประชาชนไทย...

matichononline


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar