onsdag 30 december 2015

ด่วน !...ข่าวจากทำเนียบ รัฐบาลประกาศใช้ "ม.44" ฟันเมาขับ-แว้นแข่งรถ ควบคุมตัว 7 วัน...

khaosod
**กรุณาอ่านคำสั่งโดยละเอียด**
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งหัวหน้า คสช. 46/2558 "มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ" ผู้ใดรวมตัวแข่งรถ ขับขี่รถโดยสารประมาท-เมา จะยึดใบขับขี่ ยึดรถชั่วคราวอย่างน้อย 7 วัน จับอบรมคุมประพฤติ 7-15 วัน และพิจารณาดำเนินคดีอาญา สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. นี้ ให้ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินคุ้มครอง

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar