måndag 21 december 2015

ที่นี่ประเทศไทย..ติดตามเรื่องราวข่าวสารสะท้อนภาพ"ความจริง"ของสังคมไทย...สังคมที่เสื่อมโทรมพิกลพิการวุ่นวายเต็มไปด้วยสารพัดปัญหายากที่จะแก้ไขได้ ซึ่งปัญหาทั้งหมดคือผลกระทบเกิดจากระบอบการปกครองที่มีกฎหมายไร้มาตรฐาน(ใบสั่งคือกฎหมาย)..เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของเครือข่ายและตนเอง....จนทำให้คนในสังคมเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar