måndag 11 april 2016

ข่าวดี... ศาลปกครองฯ สั่งเพิกถอนคำสั่งไล่ออกสมศักดิ์ ให้กลับไปเป็นอาจารย์เช่นเดิม ...แต่ศาลไม่หยิบยกเรื่องภัยอันตรายถึงชีวิตและเหตุความจำเป็นที่ลี้ภัยมาเป็นเหตุผลในคำพิพากษาศาลปกครองฯ สั่งเพิกถอนคำสั่งไล่ออกสมศักดิ์ ให้กลับไปเป็นอาจารย์เช่นเดิม
11 เม.ย.2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องพิจารณาคดี 10 ศาลปกครองกลาง แจ้งวัฒนะ ผู้พิพากษาศาลปกครองนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลข บ.408/2558 ที่ สมศักดิ์ เจียมธีระสกุล ฟ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เพื่อขอเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการต่อศาลปกครองกลาง
สรุปคำพิพากษาคดีนี้ 1.เพิกถอนคำสั่งไล่ออกสมศักดิ์ ให้กลับไปเป็นอาจารย์เช่นเดิม 19 ธ.ค. 57 มีฐานะเป็นอาจารย์เช่นเดิม
2.เพิกถอนคำสั่ง อุทธรณ์ของ ก.พ.อ.
ภาวิณี ชุมศรี ทนายความผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีแทนสมศักดิ์ ผู้รับมอบอำนาจช่วง กล่าวว่า พอใจผลคำพิพากษาคดีนี้ ....แต่ศาลไม่หยิบยกเรื่องภัยอันตรายถึงชีวิตและเหตุความจำเป็นที่ลี้ภัยมาเป็นเหตุผลในคำพิพากษา?
..................................................
prachachatคลิกดู-ศาลปกครองฯ สั่งเพิกถอนคำสั่งไล่ออก "สมศักดิ์ เจียม" ไม่ถือว่าจงใจขาดราชการ
Somsak vs Thammasat case concludes

BANGKOK — The Central Administrative Court today ruled that the dismissal of exiled Thammasat University history…
....................................

(หมายเหตุ-"ยกแรกผ่าน..อาจจะมีตอนต่อไป?" ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับ อ.สมศักดิ์  เจียมธีระสกุล  ที่ศาลปกครองสั่งเพิกถอน"คดีถูก (มธ.)และ(ก.พ.อ.) มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ" ที่ถูกรังแกกลั่นแกล้งอย่างไม่เป็นธรรม.และต่อสู้จนชนะคดีให้กลับไปเป็นอาจารย์เช่นเดิม"มีสิทธิในการได้รับบำนาญ" 
ระบบยุติธรรมไทยควร"ทำกฎหมายให้เป็นหฎหมาย" การตัดสินพิจารณาคดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องยุติธรรมตามตัวบทกฎหมายที่กำหนดไว้   ทุกศาลถ้าพิจารณาคดีด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมมาตรฐานเดียว สังคมไทยคงสงบสุข  พร้องกับขับเคลื่อนพัฒนาสังคมก้าวไปข้างหน้าตามทันสังคมโลกได้  คงไม่เต็มไปด้วยปัญหาวิกฤติวุ่นวายหาทางออกไม่ได้เช่นทุกวันนี้ .... 
การบังคับใช้กฎหมายในระบบยุติธรรมไทยแบบ"หลายมาตรฐาน"จากระะบบศาลที่ไม่มีอิสระในการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมในการตัดสินคดี   อีกหนึ่งที่มาทำให้เกิดผู้มีอำนาจ มาเฟียผู้อิทธิพลมีอำนาจสั่ง"ศาล"ได้  (เพราะระบบยุติธรรมไทยเป็นหนึ่งในเครือข่ายของระบอบอำมาตย์เผด็จการทรราชราชาธิปไตยนั่นเอง)...
ฝากถึง อ.สมศักดิ์ เจียมธีระสกุล  จงภูมิใจในสิ่งที่คุณตัดสินใจทำครั้งนี้ ในการปลดปล่อยตัวเองออกเป็นไทหลุดพ้นจาก"สังคมทาสยุคใหม่"ภายใต้การปกครองในระบอบเผด็จการทรราชราชาธิปไตย   อย่าลืมคุณคือทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่ารวมทั้งมีศักยภาพสูง(ที่ปัจจุบันนี้หาได้ไม่มากนักในสังคมไทย)
ขอให้ อ.สมศักดิ์  จงมีจิตใจที่เข้มแข็งแน่วแน่มั่นคง มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดี  ร่วมด้วยช่วยกันติดอาวุธทางปัญญาให้ความรู้เป็นแสงสว่างส่องนำทางให้แก่พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติได้หลุดพ้นออกจากยุคมืดได้มองเห็นแสงสว่าง"ความจริง"ว่าใคร?หรืออะไร?คือสาเหตุที่มาของปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดของประเทศไทย.....
"กรณีศาลไม่หยิบยกเรื่องภัยอันตรายถึงชีวิตและเหตุความจำเป็นที่ลี้ภัยมาเป็นเหตุผลในคำพิพากษา"? 
ยุคมืด"เรื่องภัยอันตรายถึงชีวิต" รวมทั้งการปิดประเทศการขาด"อิสรภาพ" นับเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ทุกคนต้องคำนึงถึง"บนถนนการเดินทางไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร" ดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังดูแลตัวเองให้ปลอดภัย 
อย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน...ทุกคนมีสิทธิอยู่อาศัย ...คงมีโอกาสได้พบกันวันที่ถนนทุกสายเดินมาบรรจบพบกัน"ที่จุดหมายปลายทาง " ด้วยความห่วงใยและปราถนาดี  จากเพื่อนร่วมอุดมการณ์ )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar